• Rini Kreeft krijgt thuis een oorkonde en bloemen van KNSB-ambassadeur Jan Stomphorst. Rechts voorzitter Teunis Bunt van BSV Bennekom.

    BSV Bennekom
  • Rini Kreeft, landelijk Schaakvrijwilliger van het Jaar 2018.

    BSV Bennekom

Rini Kreeft uit Bennekom landelijk Schaakvrijwilliger 2018

BENNEKOM Rini Kreeft (79) uit Bennekom is door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) uitgeroepen tot Schaakvrijwilliger van het Jaar 2018. KNSB-ambassadeur Jan Stomphorst bezocht Kreeft maandagavond thuis en overhandigde hem een oorkonde en bloemen. Daarbij was ook voorzitter Teunis Bunt van schaakclub BSV Bennekom aanwezig. 

Kreeft zet zich al vele jaren in voor de schaaksport in het algemeen en voor de Bennekomse Schaakvereniging in het bijzonder. Hij was door het bestuur van BSV Bennekom voorgedragen bij de landelijke schaakbond KNSB.

De Bennekommer is momenteel bestuurslid wedstrijdzaken bij BSV Benenkom. ,,Dit betekent dat hij teamleider is van alle teams. Hij maakt de afspraken met andere verenigingen, regelt de opstellingen, het vervoer en de tactiek. Dat geldt niet alleen voor het team in de landelijke competitie, maar ook voor de teams die regionaal spelen en voor de bekerteams'', meldt het bestuur. ,,Bij al zijn activiteiten houdt Rini nauw contact met de regionale bond (OSBO/SOS), waar hij wellicht ook wel eens ervaren wordt als een luis in de pels: Rini wil dat de zaken goed en op tijd geregeld zijn en hij spreekt bondsfunctionarissen aan op hun verantwoordelijkheden wanneer dat nodig is.''

Binnen de Oostelijke Schaakbond (OSBO) was Kreeft jaren actief. ,,In 1968 trad hij toe tot het OSBO-bestuur, waar men veelvuldig gebruik heeft gemaakt van zijn journalistieke capaciteiten. Daarnaast had de jeugd zijn bijzondere aandacht.

ALLES Voor BSV Bennekom regelt Kreeft volgens het bestuur niet alleen de wedstrijdzaken. ,,Toen in dit seizoen de secretaris uitviel wegens langdurige ziekte, nam Rini al diens taken op zich. Voor hem was dat een vanzelfsprekendheid. Hij was toch al een soort manusje van alles. Eigenlijk beheert Rini de portefeuille ‘Alles’. Rini is ook degene die voor een voortdurende stroom van publiciteit zorgt. Als op maandag de clubavond is geweest, gaat er op dinsdag een artikel, met foto’s, naar de plaatselijke media. Vaak krijgt hij het voor elkaar dat de plaatselijke kranten aandacht besteden aan de schaaksport. Ook het bijhouden van de clubwebsite is geheel zijn taak.''

SPONSOR In de loop der jaren heeft Kreeft een groot netwerk opgebouwd, waar hij de club gebruik van laat maken, aldus het bestuur. ,,Als er een toernooi is, zoals het jaarlijkse Oliebollentoernooi, zorgt Rini voor een sponsor die de prijzen bekostigt, terwijl Rini zelf de oliebollen sponsort. Dertien jaar geleden vond hij dat Bennekom een groot toernooi moest hebben, waaraan ook meesters en grootmeesters moesten deelnemen. Zijn bedrijf, Kreeft Consultancy, heeft tien jaar lang garant gestaan voor het prijzengeld en de reiskostenvergoeding voor de grootmeesters. Die hebben het toernooi dan ook veelvuldig bezocht. Op de deelnemerslijst prijken elk jaar namen als Epishin, Van den Doel, Dgebuadze, Orlov en Levin. Na tien jaar trok Rini zich als sponsor terug, maar hij had wel een andere sponsor geregeld. Sinds drie jaar heet het toernooi het Albert Heijntoernooi.''

PERFECTIONIST Regelen zit Rini volgens het bestuur in het bloed. ,,Hij is een perfectionist en denkt dan ook aan de kleinste dingen: zet iemand de tafels vooraf klaar? Is de barhulp geregeld? Is er iemand gevraagd als wedstrijdleider? Zijn de boodschappen voor de bar al gedaan? Veel van die dingen signaleert hij niet alleen, hij regelt ze vaak ook zelf. Dit alles roept misschien het beeld op van iemand die constant aanwezig is op de club en ijverig heen en weer loopt om mensen aan te spreken. Dat is niet het geval. Rini heeft namelijk een zwakke gezondheid. Door de longaandoening COPD waaraan hij lijdt, kan hij de club niet meer bezoeken. Die inspanning is hem nu te groot. Al zijn werk gebeurt dan ook achter de schermen en meestal achter zijn computerscherm of met de telefoon aan zijn oor. Als Rini achter zijn computer zit, is hij in zijn element en onvermoeibaar bezig dingen te regelen. Dat tekent Rini’s doorzettingsvermogen en zijn betrokkenheid.''

COMMANDERIJ De Bennekomse Schaakvereniging heeft als clubgebouw De Commanderij. ,,Niet alleen vertegenwoordigt Rini de vereniging bij Stichting De Commanderij, ook binnen die stichting is hij actief in de beheerscommissie en ook daarbij bemoeit hij zich met alles: van de financiën tot de verwarming en van het schoonhouden van de omgeving van De Commanderij tot het tot de orde roepen van verenigingen die niet op de juiste manier met het gebouw omgaan.''

SFEERMAKER Kreeft is ook een man van de sfeer, benadrukt het bestuur. ,,Toen hij de club nog regelmatig bezocht, was hij vaak een van de laatsten die de speelruimte verliet en aan de bar kon hij ongebreideld anekdotes opdissen uit zijn rijke verleden. Toen het eerste team landelijk ging spelen, was Rini degene die het team meenam uit eten na bijna elke wedstrijd: de sfeer moet goed zijn en het team moet een eenheid zijn. Dat heeft dan ook de beoogde uitwerking gehad. Het Bennekomse team is altijd bereid het onderste uit de kan te halen en wat de opstelling betreft, vertrouwen de spelers blind op het inzicht van de teamleider. Rini heeft niet alleen hart voor de club en voor de afzonderlijke teams, hij heeft dat ook voor de individuele schakers. Als schakers een tijdje niet op de clubavond zijn verschenen, belt hij ze op. Als een jeugdig lid meedoet aan het Europees Kampioenschap in Riga, roept Rini de leden op om hem financieel te steunen. Als een lid wat langer ziek is, stuurt Rini namens de club een bloemetje.''

HARTSTOCHTELIJK Dat hij zich zo onvermoeibaar inzet voor de club en voor het schaken in het algemeen, komt volgens het BSV-bestuur doordat Rini zelf een hartstochtelijk schaker is. ,,In een van de laatste jaren dat hij lichamelijk nog in staat was regelmatig de club te bezoeken, werd hij snelschaakkampioen van de club. Zijn rating zou dat niet hebben kunnen voorspellen: hij was toen al in de nadagen van zijn schaakloopbaan. Maar zijn fanatisme was nog onverminderd, waardoor hij zich niet alleen wist te plaatsen voor de hoogste finalegroep, maar die ook wist te winnen.''

De nu toegekende KNSB-titel Schaakvrijwilliger van het Jaar doet Rini Kreeft eigenlijk tekort, stelt het bestuur. .,De titel zou kunnen suggereren dat hij zich alleen in 2018 uitmuntend als vrijwilliger heeft ingezet, terwijl hij dat al decennia lang doet. Wij zouden de titel willen dan ook willen zien als waardering voor zijn jarenlange inzet.''