• World Food Center Development B.V.

Nog veel vragen over bouw World Food Center

EDE Het nog te bouwen World Food Center, dat in Ede moet komen, kan af met 245.000 bezoekers in plaats van de 330.000 bezoekers waarop wordt gerekend. Dat zei wethouder Leon Meijer donderdag in de gemeenteraad, toen er over de mogelijke komst van de 'food-ontmoetingsplek' werd gesproken.

Danny van Zeggelaar

De huidige plannen gaan ervan uit dat de World Food Center Experience (WFC) jaarlijks zo'n 330.000 bezoekers moet gaan trekken. Een gerenommeerd Brits bureau, LDP, heeft dat uitgezocht. ,,En dan hebben we het over een conservatieve schatting", lichtte 'food'-wethouder Leon Meijer donderdag toe in de raad. ,,Ze hebben dat berekend op basis van deze experience en dit voedingsgebied." Ede wil met het WFC bezoekers laten zien hoe eten geproduceerd wordt, wat nou gezond is en wat de ontwikkelingen zijn rondom voeding.

MINDER BEZOEKERS Maar, zo was de vraag vanuit de raad, wat gebeurt er dan als er minder dan die 330.000 mensen naar het World Food Center komen? ,,Als er twee weken geen treinen rijden, dan komen er minder bezoekers hier", zei Meijer. ,,De businesscase die we gemaakt hebben, kan het aan om te zakken naar 245.000 bezoekers op jaarbasis. We hebben een marge ingebouwd." Met 245.000 bezoekers moet het World Food Center overigens nog altijd meer bezoekers halen dan een bekend museum als bijvoorbeeld Beeld en Geluid in Hilversum, dat het afgelopen jaar ruim 200.000 bezoekers trok.

TWIJFEL Stef van der Klok (VVD) was niet gerust op de marge die Ede heeft ingebouwd. ,,LDP kan dat bezoekersaantal niet garanderen. Volgens mij moeten we bekijken wie het verlies neemt, als het bezoekersaantal niet gehaald wordt." Maar daar wilde Meijer niet aan. ,,Zo'n bureau heeft een naam hoog te houden, omdat ze het voor heel veel attracties en experiences berekenen." Wat er dan gebeurt als blijkt dat het World Food Center toch te weinig bezoekers trekt, is nog niet duidelijk. Meijer wilde daar nog niets over zeggen. ,,Als we uitgaan van de huidige businesscase, dan geloven we niet dat we bij moeten plussen."

GEEN RECLAME Hoewel de meerderheid van de raad wel positief lijkt over de komst van het World Food Center, waren er ook wel meer kanttekeningen. Zo klonk er gemor over het uitblijven van substantiële financiële bijdragen van het bedrijfsleven. De bedrijven steken wel geld in het centrum, maar niet zoveel als waar de raad op had gehoopt. Volgens wethouder Meijer komt dat doordat de bedrijven geen reclame in het WFC voor zichzelf maken.

Het WFC gaat de gemeente zes miljoen euro kosten, een miljoen meer dan eerder werd gedacht. Daarnaast dragen de provincie (17 miljoen) en het rijk (5 miljoen) geld bij, dat bestemd is voor de bouw van het project. Daarna moet het centrum zichzelf in stand kunnen houden. Meijer gaf aan dat er al gesproken wordt met een exploitant. ,,En ik heb goede hoop dat hij het wordt."

PRIJSVRAAG Wethouder Meijer verwacht dat het hele project zorgt voor 1500 fte aan directe banen en zo'n 800 indirecte. Overigens is het maar de vraag of het World Food Center ook echt zo in de volksmond gaat heten. Naar verwachting komt er een prijsvraag voor een nieuwe naam.