• Archief BDUmedia

'Nog 177 handhavingszaken tegen permanente bewoning'

EDE De gemeente Ede heeft nog 177 handhavingszaken lopen tegen mensen die permanent wonen in een recreatiewoning. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente, die op verzoek van deze krant zijn verstrekt.

Danny van Zeggelaar

De afgelopen jaren heeft de gemeente Ede de handhaving tegen mensen die permanent wonen in een recreatiewoning geïntensiveerd. Permanent wonen in een recreatiepark is in Ede verboden.

De handhaving, die in 2015 begon, heeft inmiddels al tot bijna zevenhonderd handhavingszaken geleid. Lang niet in al die zaken kwam het tot een boete of verbod: het kan ook zijn dat de bewoning door middel van een gedoogbeschikking wordt toegestaan.

De gemeente Ede heeft dit jaar al 173 lopende zaken tegen mensen die vermoedelijk permanent wonen in een recreatiepark afgerond, blijkt uit cijfers van de gemeente.

AFGEROND In Lunteren zijn 53 zaken afgerond, in Ede gaat het om 48 handhavingszaken. Dat wil niet zeggen dat al die mensen een dwangsom hebben gehad en halsoverkop hun huizen uit moeten: in bepaalde gevallen geeft de gemeente Ede een gedoogbeschikking af. ,,Dit kan dus door het beëindigen van de bewoning of doordat uiteindelijk een gedoogbeschikking is afgegeven, omdat de bewoner heeft weten aan te tonen al sinds 1 januari 1997 woonachtig te zijn", legt woordvoerder Menno van Erkelens van verantwoordelijk wethouder Veltman (VVD) uit.

Ook in andere plaatsen binnen de gemeente zijn tientallen zaken afgerond. Het gaat om 32 zaken in Otterlo, 26 in Bennekom, 12 in Wekerom en 2 in Harskamp.

WEKEROM Dat er handhavingszaken zijn afgerond, betekent niet dat er dit jaar geen nieuwe handhavingszaken zijn gestart. Integendeel. De gemeente begon met 91 nieuwe zaken, vooral in Wekerom: 27 in totaal. Ook in Ede (22), Bennekom (15) en Lunteren (14) kwamen nieuwe zaken op het bureau van de handhavers. In Otterlo (7), Harskamp (5) en Hoenderloo (1) bleef het aantal nieuwe handhavingszaken tegen bewoners die, volgens de gemeente, permanent woonachtig zijn in recreatiewoningen beperkt.

RECREATIEF PRODUCT Bij elkaar zijn, sinds de start van het nieuwe handhavingsbeleid, 679 overtredingen opgespoord. 562 zaken staan nog open. Het nieuwe handhavingsbeleid, dat in januari 2015 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, moest er wat de gemeente betreft toe leiden om het ,,recreatief product" te verbeteren. Toen werd gezegd dat weinig of geen permanente bewoning een beter toekomstperspectief voor recreatief bedrijven betekent.

De gemeente voert de handhavingen zelf niet uit: dat doet de Omgevingsdienst De Vallei.