• Het houten hek dat er langs de parkeerplaats stond, is vervangen door een nieuw, ijzeren hek.

    Danny van Zeggelaar

Juridisch steekspel over hek bij 'homo-parkeerplaats' Ede

EDE Was het nu afgesloten pad van parkeerterrein Ginkelse Zand langs de A12 naar de achtergelegen Ginkelse Heide een weg volgens de wet? Die vraag is beslissend in de zaak die begon met het afsluiten van het pad naar een homo-ontmoetingsplaats door voormalig burgemeester Cees van der Knaap in 2016.

Adrie van der Wel

De Raad van State behandelde maandag het hoger beroep van de stichting Platform Keelbos, die zich inzet voor goede regelingen voor homo-ontmoetingsplaatsen. Het is een uiterst juridische kwestie waarin de Raad nu het laatste woord gaat spreken.

De stichting eist dat de afsluiting van het pad vanaf de parkeerplaats ongedaan wordt gemaakt, omdat dit een illegale daad was. Volgens de gemeente Ede is er niets illegaals aan, omdat het pad geen openbare weg was en ligt op eigen terrein tussen de parkeerplaats en de Ginkelse Heide. Een particulier mag ook een hek om zijn terrein zetten en afsluiten zolang er geen doorgaande openbare weg over loopt.

CRUCIAAL De status van het pad naar de homo-ontmoetingsplaats, dat in de loop der tijd is ontstaan, is dus cruciaal. Want was het feitelijk een weg volgens de wet, dan is de voormalige burgemeester zwaar in de fout gegaan met de afsluiting. In dat geval moet de afsluiting worden teruggedraaid en staat het gemeentebestuur voor de vraag wat er dan moet worden gedaan.

DISCRIMINATIE Volgens de advocate van de stichting zal de gemeenteraad dan uiterst kritisch worden gevolgd door leden van het parlement. Het gaat om een zaak waarin al snel sprake kan zijn van discriminatie. Er zijn in de Tweede Kamer al eerder vragen over gesteld.

Tijdens de zitting maakte een woordvoerder van de gemeente bekend dat het hek tussen het parkeerterrein en het achtergelegen gebied staat op grond in bezit van Rijkswaterstaat. Dat is een pikant feit, waar de advocate van de stichting meteen op dook. ,,De burgemeester sloot dus een hek af dat niet eens op eigen terrein staat en zonder toestemming van Rijkswaterstaat."

BEWIJZEN Voor de Raad is van groot belang of het pad door langdurig gebruik een weg is geworden en ook openbaar. Het pad staat niet officieel als weg aangegeven. Volgens de Raad moet dan wel aannemelijk zijn dat het pad al heel lang in gebruik is en ook onderhouden. Maar heel harde bewijzen over het langdurige gebruik van het pad kon de stichting niet op tafel leggen. Ook al weet iedereen dat de homo-ontmoetingsplaats al sinds de tachtiger jaren in gebruik is. Bovendien heeft de gemeente de ontmoetingsplaats jaren geleden al officieel gedoogd, inclusief een aanduiding van het gebied op een officiële gemeentekaart.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.