• Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff

Ede wil 'van peloton naar kopgroep' (update)

EDE Snelfietsroutes van Ede naar Veenendaal en Wageningen, betere stallingen bij het station, in het centrum en bij het ziekenhuis. Maar ook veiligere routes in de stad en naar de buitendorpen. Het gemeentebestuur wil voor 2017 en 2018 bijna 7 miljoen euro investeren in fietsvoorzieningen.

Freek Wolff

Dat staat in het nieuwe fietsplan 'Van peloton naar kopgroep'. ,,Het college wil werken aan meer verkeersveiligheid en een krachtig woon- en vestigingsklimaat", aldus wethouder Leon Meijer. De gemeente wil 2018 Fietsstad van Nederland worden. Met het fietsplan komt die ambitie volgens hem in zicht.

De gemeenteraad bespreekt het plan op 17 maart en moet nog instemmen met de ambities en het investeringsscenario. Het college koos voor een 'fietswaardig' pakket, het compromis tussen een basispakket en een 'gouden plus' pakket, zoals Meijer het noemt.

Wanneer de raad instemt, wordt de komende jaren gewerkt aan bredere fietspaden in het buitengebied, veiligere fietspaden en fietsstroken op de Verlengde Maanderweg, Hakselseweg, Stationsweg en Arnhemseweg. Ook wordt het kruispunt Stationsweg/Telefoonweg aangepakt, net als de routes naar de fietstunnel onder het spoor ter hoogte van de Kerkweg.

Het fietsplan zet in op de drie speerpunten: groen, gezond en actief. Groen, vanwege de bijdrage die fietsers leveren aan duurzame mobiliteit. Gezond, omdat de fiets overgewicht en andere gezondheidsklachten kan tegengaan. Actief, zodat in het prachtige buitengebied meer kansen worden geboden voor recreatie per fiets, e-bike, wielrenfiets en MTB. Een belangrijk doel is om recreatieve fietsroutes al in de woongebieden te laten starten.

In het fietsplan wordt verkeersveiligheid als een absolute randvoorwaarde benoemd. De komende jaren is er specifiek aandacht voor de fietsroutes naar de scholen en de Kenniscampus Ede. Ook worden obstakels op en langs fietspaden beter geaccentueerd of verwijderd.

Met bewoners, de Fietsersbond, rijwielhandelaren en ondernemersverenigingen is gesproken over de maatregelen die nodig zijn. Zij droegen tientallen locaties aan waar fietsverbeteringen mogelijk zijn. De gemeente stelde een fietscoördinator aan die alle plannen analyseert.