• Een bodycam met bijbehorende monitor

    Ted Walker

'Bodycams waardevolle aanvulling op Museumplein'

EDE Het project 'De Confrontatie' ging een jaar geleden van start. Politieagenten en toezichthouders op het Museumplein dragen sinds die tijd bodycams om de effecten van drankmisbruik bij minderjarige jongeren op film vast te leggen. Wijkagent Martijn Hakstege blikt voor EdeStad.nl terug op het gebruik van de bodycams.

Ted Walker

,,Alcoholgebruik bij minderjarige jongeren is een punt van zorg. De politie neemt personen van deze leeftijd altijd mee naar het bureau, wanneer ze door de drank nauwelijks meer op hun benen kunnen staan. Daarna bellen ze de ouders om te vragen of ze zoon- of dochterlief willen komen halen. Vervolgens wordt er gezegd dat er ook beelden van zijn en dat het goed lijkt dat ze die beelden samen een keer bekijken." Zo kondigde burgemeester René Verhulst in EdeStad.nl het gebruik van bodycams door de politie en handhavers aan.

ENTHOUSIAST Hakstege is wijkagent van het centrum. Vanuit die rol is hij om de week als commandant van het horecateam op het Museumplein in Ede te vinden. De wijkagent trok vanaf het begin de kar van het project. Hij is al jaren enthousiast over het gebruik van bodycams en zag ook direct de meerwaarde om ouders van jongeren die laveloos naar het bureau werden gebracht, beelden te tonen van hun zoon of dochter. ,,We lieten voorheen de ouders ook naar het politiebureau komen om hun kinderen op te halen’’, vertelt Hakstege. ,,Natuurlijk grepen we dat moment aan om te vertellen hoe we zoon- of dochterlief aantroffen. Maar beelden zeggen nu eenmaal meer dan heel veel woorden. Beelden komen echt binnen. Het project werd ook niet voor niets ‘De Confrontatie’ genoemd.’’

PREVENTIEF Het gebruik van bodycams is volgens Hakstege over komen waaien uit de grote steden. Het confronteren van jongeren en hun ouders werd al sinds 2013, in bijvoorbeeld Amersfoort, gedaan. En niet zonder succes. Hoe zijn in Ede de ervaringen nu we een jaar verder zijn? Hoeveel confrontaties zijn er geweest en hoe verliepen die? ,,Nou’’, zegt de wijkagent met een lach op zijn gezicht. ,,Ik ben er eigenlijk wel trots op dat we heel weinig confrontaties hebben gehad. Waar dat door komt? In eerste instantie door een stuk dat vorig jaar in EdeStad.nl heeft gestaan, waarin het gebruik van de bodycams werd aangekondigd. We werden gewoon aangesproken door jongeren. ‘Jij hebt een bodycam bij je hè, ik kijk wel uit’. Van dat stuk is een enorme preventieve werking uitgegaan, hetgeen het nut van de bodycams ook onderstreept."

VERBETERSLAG Hij vervolgt: ,,Daarnaast hebben we een verbeterslag gemaakt op het Museumplein. Een groot compliment naar de ondernemers en portiers is op zijn plaats. Op het plein is het bijna niet meer mogelijk om als minderjarige een van de cafés binnen te komen, laat staan om alcohol te verkrijgen. Ik trek de conclusie dat dit, in samenhang met een horecateam dat er bovenop zit en dat dus uitgerust is met bodycams, de reden is van het feit dat we zelden confrontaties hebben.’’

SCHAMEN Het Trimbos Instituut deed in 2016 uitgebreid onderzoek naar de effecten van het confronteren van jongeren en hun ouders met videobeelden. Eén van de belangrijke conclusies uit het rapport dat werd opgesteld, is dat door de beelden terug te zien, jongeren zich lijken te realiseren dat hun daadwerkelijke gedrag ernstiger was dan zij voorafgaand aan het zien van de beelden dachten. In het rapport staat ook dat jongeren bij aanvang van het gesprek over het algemeen gespannen zijn. Ze geven tijdens het gesprek veelal aan dat ze zich schamen tegenover hun ouders en ervan balen dat zij hun dronken gedrag zien.

REACTIES VAN OUDERS Net als de jongeren zijn ook de ouders voorafgaand aan het gesprek benieuwd naar de beelden. Tijdens het bekijken van de beelden schrikken de meesten van het gedrag van hun kind. Ook het bespreken van de veiligheidsrisico’s voor hun kind komt doorgaans hard aan bij ouders.

Volgens agenten reageren vaders over het algemeen heftiger op het gedrag dan moeders. Vaders veroordelen het gedrag vaker ('Belachelijk hoe je je gedraagt'), terwijl moeders het gedrag vaker proberen te vergoelijken ('Hij had ook hard gewerkt die dag, dus hij zal wel moe zijn geweest.).

POSITIEF ,,De confrontaties die wij in Ede hebben gehad, verliepen op een dergelijke manier. Maar wat veel belangrijker is; we hebben niemand voor een tweede keer dronken van het Museumplein afgehaald. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik ben heel positief over deze aanpak en trots op ons team en de samenwerking in het uitgaansgebied’’, besluit Martijn Hakstege.