• Kinderen op Raadhuisplein

    Els Daniels

Kinderen zetten zich in voor Wandelen voor Water

08-03-2019, 10:26 | Lezersnieuws | Arina

Wandelen voor water – vrijdag 22 maart 2019

In navolging op de eerdere succesvolle edities, op initiatief van de gezamenlijke Rotaryclubs Veluwezoom, gaan wij op vrijdag 22 maart a.s. wederom met circa 600 leerlingen uit het basisonderwijs van start met de sponsorloop Wandelen voor Water. Schoolkinderen uit Ede, Bennekom, Lunteren, Ederveen, Harskamp en Wageningen dragen over ruim 6 kilometer een rugzak met 6 liter water.

Het bijzondere is dat de organiserende Rotaryclubs, werkend onder de naam Rotary Veluwezoom, zelf hun projecten kunnen aanwijzen. Net als in 2017 is weer gekozen voor een project in een gebied waar Rotary Veluwezoom directe contacten heeft en zo ook controleert of daadwerkelijk de opbrengsten van de sponsorloop één op één ter plekke op de afgesproken manier wordt ingezet.

Voor Rotary Veluwezoom en de meelopende kinderen staat deze sponsorloop 2019 in het teken van een project in Ethiopië.

Ethiopië is een arm land in het oosten van Afrika, met een jonge en explosief groeiende bevolking. Het is goed om te zien dat in het land steeds meer kinderen naar school gaan! Een probleem is echter dat op heel veel scholen de water, hygiëne en sanitaire voorzieningen erg slecht zijn. Met het gevolg dat kinderen vaak ziek zijn en de leeromgeving op school ongezond is.

Met de opbrengst wordt door de Hope Enterprises, de Ethiopische partnerorganisatie van Woord en Daad, een project gestart om hier verbetering in te brengen.

In het project worden nieuwe sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en waslokalen, gebouwd en krijgen kinderen voorlichting over hygiëne. In dit project wordt op zeven Ethiopische scholen in zes verschillende regio’s van Ethiopië gewerkt. In totaal zitten er ruim 4000 kinderen op deze scholen.

Het draait dus allemaal om schoon water! Deze sponsorloop heeft tot doel het wereldwijde tekort aan veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor het jaar 2020, met 50% terug te dringen.

Door bedrijven uit Ede en omgeving voor Wandelen voor Water te interesseren zijn de eerste opbrengsten al gerealiseerd. Verschillende bedrijven hebben inmiddels hetzij financieel, hetzij materieel bijgedragen om de sponsorloop op 22 maart 2019 weer succesvol te laten zijn.