• Ted Walker

Raad Ede akkoord met opvang 900 vluchtelingen

EDE  De Edese gemeenteraad is donderdagavond in grote meerderheid akkoord gegaan met het voorstel van burgemeester en wethouders om 900 asielzoekers te huisvesten in de drie opvanglocaties de Klinkenberg (400 plaatsen), de Braamhorst (300 plaatsen) en op camping de Goudsberg in Lunteren (200 plaatsen). De vijf coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, PvdA en D66 stemden voor het voorstel en kregen daarbij steun van GroenLinks. De VVD, SGP en BurgerBelangen stemden tegen.

Jan de Boer

Zeven uur lang vergaderde de Edese gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen. Er was de Edese politiek veel aan gelegen om een zo breed mogelijk gedragen beslissing te krijgen. Om elf uur schorste voorzitter Breunis van de Weerd de vergadering voor tien minuten zoals hij zei. Het was het begin van hoge achterkamertjes politiek. Op de publieke tribune, maar ook in de raadzaal zelf snapten velen niet wat er gebeurde. De tien minuten van Van de Weerd werden uiteindelijk negentig minuten. Het bleek voor de politieke partijen uiteindelijk niet mogelijk om tot elkaar te komen.

NIET TE VERTEREN Voor de SGP en de VVD bleef het niet te verteren, dat de coalitiepartijen niet tegemoet wilde komen aan hun wensen. De VVD wilde dat camping De Braamhorst na vijf jaar in de oude staat als natuurcamping werd teruggebracht en dat er een second opinion door een onafhankelijk bureau, dat het vertrouwen heeft van de omwonenden, zou worden uitgevoerd. Ook wilde de VVD dat er op de Goudsberg alleen gezinnen zou worden gehuisvest. Iets wat volgens de richtlijnen van de COA niet mogelijk is aldus burgemeester Cees van der Knaap.

De SGP wilde geen opvang van asielzoekers op de Goudsberg. Het was volgens Arnold Versteeg (SGP) niet mogelijk met de coalitiepartijen te praten over een andere locatie in Lunteren. BurgerBelangen was tegen omdat deze partij vindt dat vluchtelingen in de eigen regio moeten worden opgevangen.

OPGELUCHT Volgens Rasit Görgülü (PvdA) doet het voorstel recht aan de inspanning en de wensen van zijn partij. ,,Daarom zijn wij voor." Ellen Out (GroenLinks/Progressief Ede) was opgelucht en blij dat de kogel eindelijk door de kerk was. ,,We hopen de mensen op korte termijn gastvrij te ontvangen."

,,Ondanks dat het voorstel niet helemaal tegemoet komt aan onze primaire voorkeuren zijn we trots dat we in Ede de moed hebben om de opvang van 900 vluchtelingen mogelijk te maken," zei Dirjanne van Drongelen (ChristenUnie).

De VVD had volgens Hester Veltman twee stemverklaringen voorliggen. En koos er uiteindelijk voor om tegen te stemmen. ,,De VVD wordt voor het blok gezet en mag alleen alle drie de locaties tegelijk afkeuren of goedkeuren. In het belang van onze inwoners en de vluchtelingen hadden we hier afzonderlijk over willen besluiten. Dan was er in ieder geval voor een of twee locaties meer draagvlak geweest."

DRAAGVLAK Jan Peter van der Schans (CDA) zei dat door veel partijen was gezocht naar een zo breed mogelijk draagvlak van de opvang van asielzoekers in Ede. ,,Heel erg helder is, dat het CDA wel voor de opvang stemt." Arnold Versteeg (SGP) constateerde dat er geen ruimte werd geboden voor de aanpassing van het voorstel. ,,We stemmen tegen het voorstel, maar worden geacht voor de locatie De Klinkenberg en de Braamhorst te zijn."

De gemeenteraad stelt 673.000 euro beschikbaar voor allerlei maatregelen om de azc's zo goed mogelijk in te passen, aldus de gemeente in een verklaring. Daarbij is er nauw overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Zo moeten er beslissingen worden genomen over onder meer afspraken met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) omtrent de bescherming van minderheden in asielzoekerscentra. Daarnaast wil de gemeente een einddatum voor de azc's: de opvanglocaties zijn er voor de duur van vijf jaar.

Label:

Vluchtelingen