• Roland Heitink/Persbureau Heitink

Meer politie naar Veldhuizen (update)

EDEHet samenscholingsverbod rond voormalig winkelcentrum De Lindenhorst in Ede is uitgebreid naar de gehele wijk Veldhuizen. In datzelfde gebied geldt nu ook het noodbevel, waarmee de burgemeester bevelen kan geven die hij nodig acht ter handhaving van de openbare orde.

Burgemeester Cees van der Knaap heeft dit zaterdag, mede op advies van politie en openbaar ministerie, besloten, zo laat de gemeente weten. De politie gaat met meer menskracht de wijk in. Daarnaast worden extra rechercheurs ingezet voor het doen van onderzoek. Cameratoezicht en extra inzet van de gemeentelijke afdeling Toezicht blijven gehandhaafd.

Het samenscholingsverbod houdt in dat het niet is toegestaan in het aangewezen gebied met vier of meer personen bij elkaar te staan. De politie beoordeelt of overlast of verstoring van de openbare orde dreigt.

ROL CONSUL Over de rol van de Marokkaanse Consul-generaal, die een gesprek heeft gevoerd met de burgemeester, is de afgelopen dagen veel ophef geweest. In de lokale en landelijke politiek werd door verschillende partijen buitenlandse inmenging in de Edese problemen bekritiseerd.

Van der Knaap zegt daarover het volgende: ,,Op verzoek van de consul is er een gesprek geweest met mij. De consul heeft zijn belangstelling getoond omdat hij de eenheid - die de Marokkaanse gemeenschap nu uitstraalt in het scherp afwijzen van de gebeurtenissen in de wijk - wil ondersteunen. In het verlengde daarvan heeft hij gezegd ook met de Marokkaanse gemeenschap in Ede te zullen praten, ter ondersteuning van hun eensgezindheid. Ook heeft hij zijn excuus aangeboden voor de ongeregeldheden, mede namens de Marokkaanse ambassadeur. De Consul bemoeit zich niet met het gemeentelijk beleid en de aanpak en ook niet met de politie-aanpak."

Van der Knaap heeft vandaag diverse bewoners bezocht in de wijk Veldhuizen om met ze praten over de ontstane situatie en de maatregelen die genomen zijn.De leden van het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad heeft de burgemeester vandaag ook bijgepraat over alle gebeurtenissen.

De politie stuurt meer agenten naar de wijk Veldhuizen in Ede. Burgemeester Cees van der Knaap en politiechef Peter van den Berg hebben dat zaterdag laten weten. In de buurt is het al bijna een week onrustig. Jongeren, met name van Marokkaans-Nederlandse afkomst steken auto's in brand, omdat zij tegen de sluiten van een jongerencentrum in de wijk zijn.