Groen licht voor woningbouw buurtschap Nederwoud

LUNTEREN Er mogen elf woningen gebouwd worden aan de Schansweg en de Kruisbeekweg in buurtschap Nederwoud. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State, die bezwaren tegen de wijziging van het bestemmingsplan naar de prullenbak verwees. Kern van de bewaren was, dat de nieuwe woningen de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf nadelig zouden beïnvloeden. Volgens de Raad van State is daar geen sprake van.

Het in het plan mogelijk maken van nieuwe woningen hangt samen met een functieverandering, waarbij buiten de buurtschap agrarische bedrijfsbebouwing en binnen de buurtschap een drietal bedrijfslocaties worden gesaneerd. Voor het Nederwoud is de nieuwbouw relatief een forse uitbreiding. Nu staan er tussen de 20 en 25 woningen en daar komen er dus elf bij.

De bezwaarmaker had ook aangevoerd, dat er onvoldoende onderzoek was gedaan of er wel of niet behoefte bestaat aan de bouw van de elf woningen. Volgens projectontwikkelaar Prisma Holding BV zijn er al zes te bouwen woningen verkocht, terwijl er op drie andere een optie is genomen.

De Raad van State vindt dat daarom aangetoond is, dat er voldoende vraag naar de nieuwbouw is.