• Gemeente Ede

'Betrokkenheid nieuwe burgemeester bij stad en dorp'

EDE De nieuwe burgemeester die de gemeente Ede zoekt moet een betrokken bestuurder zijn, zowel voor de stad Ede als voor de dorpen in het buitengebied. Dat bleek bij de opstelling van de profielschets die maandagavond door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Freek Wolff

,,Er wacht ons een boeiende opdracht om een geschikte kandidaat te zoeken voor Ede, een gemeente waar je bijna lyrisch van wordt", aldus loco-burgemeester Arnold Versteeg, het raadslid dat ook voorzitter is van de vertrouwenscommissie. Want per 1 september van dit jaar legt huidige burgemeester Cees van der Knaap zijn functie neer.

VIJFTIG De oproep richting alle burgers en organisaties leverde ruim vijftig reacties op. ,,Ik hoop dat er burgemeester komt die veel doet voor ouderen en gehandicapten. Iemand met een groot hart. Een vrouwelijke burgemeester. Iemand die gewoon de fiets pakt en de buurt in gaat. Iemand die boven alle partijen staat. Een verbindend bestuurder in taal en gedrag. Een persoon die denkt in mogelijkheden en in kansen. Iemand die gezag hanteert als de situatie daarom vraagt. Een persoon die de parels van Ede van harte uitdraagt, de economische kracht en toeristische waarde beseft. Iemand die een bevlogen ambassadeur is van Food Valley en kan netwerken", dat bleken aan aantal wensen.

15 MAART Commissaris van de Koning Clemens Cornielje verklaarde dat het doel van de profielschets is om ook als bron van informatie voor kandidaten fungeren. Bovendien is het een instrument om een eerste selectie te maken door de vertrouwenscommissie. Op 15 maart wordt vacature wordt opengesteld. Er worden inlichtingen ingewonnen van sollicitanten en toestemming gevraagd tot justitiële informatie. ,,Over een bekeuring is te praten, maar als iemand iets te verbergen heeft, kan die persoon de moeite besparen. Het aantal sollicitanten maakt me niet zoveel uit, als er maar voldoende kwaliteit tussen zit", aldus Cornielje, die benadrukte dat hij het belangrijk vindt dat de burgemeester met gezag optreedt in veiligheidsdomein, zodat kandidaten hun visie op dit onderwerp gaan geven.Hij kaartte ook aan dat de gemeente in 2015 vermoedelijk 120.000 inwoners heeft. ,,Daar zit de spagaat tussen het stadse en dorpse. Welke burgemeester zoekt u nu? Gaat u mee met de ambitie? Dan heeft hij die steun nodig. We vragen ook nadrukkelijk vrouwen om te solliciteren, niet meer en niet minder."

KWALITEIT Versteeg liet weten dat de kwaliteit van de kandidaten de boventoon zal krijgen. ,,Ede is stads, maar de dorpen zijn dorps. De burgemeester moet de Engelse taal beheersen, de Duitse taal goed verstaan en liefst ook spreken. Een aantal bedrijven in onze gemeente is internationaal actief. We huren eventueel externen in, bij twijfel aan vaardigheden van kandidaten", aldus de voorzitter, waarna de fractievoorzitters aan het woord kwamen en vooraf een kernwoord gaven, op verzoek van Cornielje.

Nico van der Poel (SGP): ,,Luisteren. De burgemeester moet empathisch zijn. Veel mensen in het buitengebied zijn van gereformeerde gezindte. In de stad moet hij zichtbaar in de wijken zijn en met mensen in gesprek gaan."

Jan-Pieter van der Schans (CDA): ,,Samenbindend. De nieuwe burgemeester moet zowel stad als dorpen representeren. Zaterdag de Heideoptocht openen en op zondag een nieuwe dominee ontvangen."

Cora Otter (ChristenUnie): ,,Diversiteit. Ik doel op de verschillen binnen onze gemeente in positieve zijn. De samenhang zoeken en de kleuren koesteren. Eenheid in verscheidenheid."

Jet Verhoef (Gemeentebelangen): ,,Vrouw. We zoeken een burgemeester met humor en iemand die tussen de mensen staat."

Sina Salim (D66): ,,Betrokkenheid. Een strateeg die betrokken is en een luisterend oor heeft. Hij moet boven de partijen staan, autoriteit uitstralen, maar niet autoritair zijn."

Hester Veltman (VVD): ,,Luisteren. Iemand die zich actief naar inwoners beweegt, ook de wijken en buitendorpen in. Dan voelen ze zich serieus genomen. Er voor ze zijn."

Rasit Görgülü (PvdA): ,,Betrokkenheid. We zoeken een ambitieuze burgemeester die de burgers op de eerste plaats zet, ongeacht achtergrond en leeftijd."

Ellen Out (GroenLinks): ,,Benaderbaar. Een burgemeester voor iedereen. Geen eenrichtingsverkeer, maar de dialoog."

Ruben van Druiten (Burgerbelangen): ,,Ordehandhaver. Hij moet binding hebben met de gewone man en vrouw. Iemand die door durft te pakken."

Alexander Vos de Wael: ,,Visie. Iemand die zich daaraan vast houdt in deze complexe samenleving met grote uitdagingen."

Cornielje concludeerde dat de gemeenteraad naar zijn gevoel vrij eensgezind is over de profielschets. Op 7 juni maakt de vertrouwenscommissie bekend wie de nieuwe burgemeester wordt en op 8 september volgt de installatie.