• Van link naar rechts: de heer Mogezomp, mevrouw Van Breugel, de heer Koenderman (directeur ACV), mevrouw Verbeek-Nijhof, de heer Van 't Hoog en mevrouw Brasz

    Pauw Media

Vernieuwde raad van commissarissen ACV

EDE ACV afvalinzameling en beheer openbare ruimte heeft een vernieuwde raad van commissarissen. Deze is geïnstalleerd op 14 juni door de aandeelhoudende gemeenten Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen. 

De nieuwe raad werkt samen met de gemeenten de komende jaren volop aan vernieuwing waarbij er onder meer aandacht is voor hergebruik van grondstoffen en innoverende ICT-toepassingen. ACV wil hiermee bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambities en maatschappelijke opgaven van de gemeenten. 

Met de aandeelhoudende gemeenten heeft ACV ook gekeken naar de statuten en de samenstellingsregels van de raad van commissarissen. De commissarissen zijn geselecteerd op basis van profielen en een open sollicitatieprocedure. De raad van commissarissen bestaat uit de volgende 5 personen: De heer P. van 't Hoog, de heer drs. H. G. Mogezomp, mevrouw M.A.J. Brasz MSc, mevrouw mr. drs. A.M.M van Breugel en mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof.