• Cavaljeschool Ede.

  Rabobank Vallei en Rijn
 • Alexanderschool Bennekom.

  Rabobank Vallei en Rijn
 • Groepsfoto van de uitreiking.

  Rabobank Vallei en Rijn
 • Candia '66 Rhenen.

  Rabobank Vallei en Rijn
 • Veense G-band Veenendaal.

  Rabobank Vallei en Rijn
 • Zinzia Rumah Kita Wageningen.

  Rabobank Vallei en Rijn

Ruim 56.000 euro voor dertien lokale projecten

EDE Dertien lokale organisaties namen donderdag 11 mei een cheque in ontvangst bij Rabobank Vallei en Rijn. Zij ontvingen uit het Coöperatiefonds van de bank een bijdrage voor hun project. Op de hoofdvestiging in Ede overhandigde directievoorzitter Mariska de Kleijne de cheques aan de bestuursleden van de lokale verenigingen en stichtingen. In totaal reikten ze een bedrag uit van maar liefst 56.488 euro.

Dertien verschillende projecten maakt de Rabobank via het Coöperatiefonds mogelijk. Projecten die heel divers van aard zijn. Van een vernieuwd schoolplein in Bennekom tot muziekinstrumenten voor de Veense G-Band. Na het welkomstwoord van directievoorzitter Mariska de Kleijne, kregen de bestuursleden van de stichtingen en verenigingen de ruimte om hun initiatief toe te lichten. De diversiteit aan projecten zorgde voor mooie en ontroerende verhalen. Vervolgens namen de bestuursleden vol trots hun cheque in ontvangst en vond er het traditionele fotomoment plaats. Onder het genot van een hapje en een drankje werd na afloop volop nagepraat en werden nieuwe verbindingen gelegd.

ONTVANGENDE PARTIJEN De volgende organisaties ontvingen een bijdrage voor hun project. De stichting Alexanderschool Bennekom voor het vernieuwen van het schoolplein (6.000 euro), de stichting Vrienden van het Kinderdorp Bennekom voor de aanschaf van softshell jassen voor de leiding (7.500 euro), sportvereniging Candia '66 in Rhenen voor een speeltoestel op het sportterrein (3.300 euro), De stichting Buren van Oost voor bronboring met pomp voor de lokale moestuin (1.950 euro), de stichting Cultuurfonds Elevate in Veenendaal voor een spiegelwand voor in de dansruimte (1.500 euro).

De stichting Goed voor Elkaar kreeg voor de organisatie van zondagmiddagactiviteiten voor ouderen 3.033 euro, de stichting Vrienden van de Grift voor een serre voor verpleeghuis (2.600 euro), de stichting Veense G-Band voor muziekinstrumenten (1.500 euro), de Zinzia zorggroep locatie Rumah Kita voor een vaarvakantie ouderen (2.000 euro), CNS basisschool Cavaljé in Ede voor speeltoestellen op het schoolplein (9.355 euro), het Pluskoor Gelderse Vallei voor de aanschaf van een piano (2.000 euro), belangenvereniging Levendaal en omgeving voor speeltoestellen in de wijk (7.750 euro) en tot slot de stichting vrienden Gelderse Vallei voor een tovertafel voor ouderen (8.000 euro).

COÖPERATIEFONDS Als coöperatieve bank steunt Rabobank Vallei en Rijn met een deel van haar winst maatschappelijke, sociaal-economische en culturele projecten van lokale verenigingen en stichtingen. Voor veel goede doelen is het niet altijd mogelijk hun ideeën en plannen te realiseren. Door middel van het Coöperatiefonds kan soms net die extra hulp geboden worden. Een grote rol in de toekenning van de donaties speelt de Ledenraad. Vier keer per jaar beoordelen deze leden van Rabobank Vallei en Rijn de ingediende plannen en ideeën.

Aanvragen indienen kan via www.rabobank.nl/vr, bij 'Aandeel in elkaar'.