• Siese Veenstra

Relatief veel ongebruikte winkelvloer in Ede

EDE Eind vorig jaar werd 8 procent van de winkelvloeroppervlakte in Nederland niet gebruikt, tegenover 10,7 procent in Ede. Hoewel de leegstand de afgelopen twee jaar flink daalde, is deze nog altijd hoger dan in crisisjaar 2008. In Ede was die daling tevens minder groot. Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van Locatus en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die LocalFocus heeft opgevraagd.

In Ede is de leegstand momenteel 10,7 procent van het totaal aan beschikbare winkelvloeroppervlakte (zie figuur onder). Ede heeft lang boven het landelijk gemiddelde gezeten, maar dook daar in 2011 onder. De afgelopen jaren echter liep het percentage leegstaande vierkante meters flink op en Ede volgt niet de landelijke daling. Ook afgezet tegen vergelijkbare gemeenten (wat betreft inwonertal in één verstedelijkte kern) doet Ede het niet heel goed. Steden als Emmen en Maastricht liggen veel dichter bij het gemiddelde. Dordrecht is een negatieve uitschieter met 12,9 procent leegstand.

MIDDELGROTE STEDEN In totaal telde Nederland vorig jaar 2,4 miljoen vierkante meter aan leegstaande winkelvloer. De leegstand concentreert zich voor een deel in krimpgebieden zoals in Noord-Limburg en delen van Friesland en Groningen, al fluctueert de leegstand sterk per gemeente. In ruim twee op de drie gemeenten was de leegstand in 2018 groter dan tien jaar eerder in 2009.

Uit cijfers van retailonderzoeksbureau Locatus blijkt dat de leegstand relatief het grootst is in 'hoofdwinkelgebieden' in middelgrote steden. Dit zijn stadscentra waar tussen de 200 en 400 winkels te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld Bussum of Delft. Ook in de centra van grote dorpen zijn relatief veel winkelmeters ongebruikt. Met de binnensteden van grote steden gaat het daarentegen aanzienlijk beter.

KAALSLAG De afgelopen jaren was er sprake van een heuse kaalslag in de Nederlandse winkelstraat. In 2015 en 2016 gingen (straat)beeldbepalende ketens als V&D, Miss Etam, Schoenenreus, House of Shoes en MS Mode op de fles. Als gevolg daarvan bereikte het leegstandpercentage in 2016 met ruim tien procent het hoogste niveau in jaren. Sindsdien daalt de leegstand weer, met name omdat een deel van de winkelpanden van de eerder genoemde ketens weer weer wordt gebruikt.

Voor de cijfers is gekeken naar het aantal vierkante meter aan winkelvloer dat niet wordt gebruikt, tegenover het totale winkeloppervlak in een bepaalde gemeente. Het gaat dus niet om het percentage leegstaande winkels, maar om net percentage leegstaand oppervlak.

Bekijk de interactieve figuur hieronder voor meer cijfers.