• Ted Walker

Nieuw gezicht bij Praktijk Chiropractie Ede

Advertorial

EDE ,,Lijkt chiropractie je niet leuk, vroeg mijn moeder toen ik een beroepskeuze moest gaan maken. Wij kwamen als gezin met enige regelmaat voor uiteenlopende zaken bij de chiropractor. Voor mijn moeder was het zelfs een uitkomst. Ja, chiropractie leek me zeker leuk. Dat is het tot aan vandaag en dat zal ook niet veranderen.'' Voor Marina Spies, chiropractor in Ede, betekende dit een enorme ommezwaai in haar leven aangezien de opleiding tot chiropractor in Bournemouth, Engeland gevestigd was.

,,Ik was net 18 jaar geworden en verhuisde daar naartoe. In 1980 begon ik met de opleiding die ik vijf jaar later met goed gevolg afrondde. In september van datzelfde jaar opende ik de praktijk op de Ericalaan. En daar zitten we nog.'' 

NIEUW GEZICHT

Tot voor kort waren Spies en Robinson de twee chiropractoren binnen de praktijk. Nu is daar Cherise Levy bijgekomen. Levy komt van origine, net als Robinson, uit Zuid-Afrika. Zij werkte in een kliniek die verbonden is aan de opleiding in Durban, Zuid-Afrika. Het toeval wil dat de vader van Nikki Robinson werd behandeld in die kliniek. Levy benaderde Robinson, omdat ze ook graag naar Ede wilde komen. De vader van Robinson had aangegeven dat Cherise Levy de beste behandelaar was die hij in twintig jaar tegen was gekomen in de kliniek in Zuid-Afrika.

,,Tja, een dergelijke aanbeveling kon ik natuurlijk niet negeren. En nu is ze dus het nieuwe gezicht binnen onze praktijk.'' 

,,Ik stel me graag even kort voor'', zegt Levy. ,,Ik ben geboren en opgegroeid in Port Elizabeth in Zuid-Afrika. Na mijn middelbare school heb ik mijn Bachelor in 'Human Movement Sciences and Biochemistry' gehaald. Door mijn werkervaring, realiseerde ik me dat ik meer wilde doen en leren over het lichaam. Ik heb toen chiropractoren in verschillende praktijken geobserveerd en ervaarde welke grote impact een chiropractor kan hebben. Dat allerlei klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, maar ook pijn in de ledematen behandeld kunnen worden. Mij werd duidelijk dat dit was wat ik wilde doen en ik ben de studie chiropractie aan de Durban University of Technology gaan doen. En nu mag ik dus in Ede wonen en werken waar ik heel gelukkig mee ben.'' 

HOLISTISCH

Chiropractie Ede behandelt mensen in alle leeftijden en werkt 'holistisch'. ,,Dat houdt in dat we naar het gehele lichaam kijken'', legt Marina Spies uit. ,,We kijken dus niet alleen naar de arm waarin iemand een pijnklacht heeft. Maar we kijken juist ook naar de schouder en de nek die daarbij horen. En uiteindelijk bekijken we de totale houding van een lichaam. Die pijnklacht ontstaat ergens door. Alleen het verhelpen van die pijn, lost het ontstaan van de klacht niet op. De behandelingen worden overigens vergoed vanuit een aanvullend pakket en vallen dus niet onder het verplicht eigen risico'', besluit Marina Spies.

a [Praktijk Chiropractie EdeEricalaan 66711 MZ EdeTelefoonnummer 0318-614030www.chiropractie-ede.nl