• Ted Walker

Haal- en brengservice fysiotherapie

EDE Het grootste gedeelte van de cliënten van Fysiotherapie Beatrixpark komt op eigen gelegenheid naar de praktijk toe. Zo nodig kan de therapeut patiënten ook thuis of in een instelling behandelen. Maar wat als de therapeut het noodzakelijk acht dat de patiënt naar de praktijk toe komt terwijl de omstandigheden dat niet toelaten? Bijvoorbeeld als de patiënt geen vervoer heeft en de druk op mantelzorg toch al groot is, omdat de aandoening in het dagelijkse leven al veel vraagt?

Ted Walker

Voor die selecte groep patiënten heeft Fysiotherapie Beatrixpark sinds oktober een ‘haal- en brengservice’ in het leven geroepen.

,,Hierbij gaat het met name om patiënten met neurologische aandoeningen, COPD (long)- en hartklachten, orthopedische klachten en patiënten op hogere leeftijd. Wie in aanmerking komt voor de haal- en brengservice wordt bepaald door de behandelend therapeut’’, vertelt Renate Roetgerink van de praktijk aan de Willem de Zwijgerlaan 1f in Ede.

RANDVOORWAARDEN De randvoorwaarden die de therapeut daarin hanteert zullen niet altijd alleen in het soort klachten gelegen zijn. ,,De therapeut kijkt naar de gehele situatie’’, vertelt Cor Scholten, een van de eigenaren van de praktijk. ,,Er moet wel sprake van een zekere noodzaak zijn. Die ligt in eerste instantie in de lichamelijke klachten die de patiënt heeft. Maar die klachten hebben ook gevolgen voor hoe iemand zich voelt en voor zijn of haar omgeving. Misschien geeft een partner wel mantelzorg en komt hij of zij daardoor nog nauwelijks aan zichzelf toe. Ook dat kan een reden zijn waarom een therapeut besluit de service in te zetten. Zodat de druk er even af is, hetgeen ook weer een positief effect kan hebben op de behandeling en het herstel. Het is wat dat betreft een unieke service.’’

VRIJWILLIGERS De haal- en brengservice kan onder anderen bestaan door een zevental enthousiaste vrijwilligers die de auto besturen. ,,Deze mensen zijn goud voor ons en voor de mensen die afhankelijk zijn van de haal- en brengservice’’, zegt Renate Roetgerink. ,,En niet alléén omdat ze de auto van A naar B rijden. Er ontstaan waardevolle momenten tussen de chauffeurs en patiënten. De vrijwilligers vormen voor de patiënten een luisterend oor.

POSITIEF Naast het inzetten van de haal- en brengservice is ook het moment van stopzetten belangrijk. Immers op het moment dat iemand weer op eigen gelegenheid naar de praktijk kan, heeft er een vorm van herstel plaatsgevonden. Of en wanneer dit plaatsvindt wordt om de zes weken geëvalueerd. ,,Het mooie is als iemand te horen krijgt dat we de service langer blijven aanbieden hij of zij zich gesteund voelt en degene met wie we stoppen zich voldoende hersteld weet. In beide gevallen positief voor hoe iemand zich voelt. Dat is wat we ook terug horen van onze cliënten en daar zijn we uiteraard blij mee’’, besluit Scholten.

Fysiotherapie Beatrixpark, Willem de Zwijgerlaan 1f, 6713 NS Ede. Telefoonnummer: 0318-614863. Website: www.fysiotherapie-ede.nl.