• Herman Stover

EBC en wethouder ondertekenen BIZ-verordening

EDE Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van het Edes Bedrijfs Contact (EBC) maandag op kasteel Hoekelum werd de BIZ-verordening ondertekend. Wethouder economie Willemien Vreugdenhil, voorzitter EBC Wim van den Brandt en beoogd BIZ-voorzitter Jan van Santen tekenden maandag 9 januari het contract onder toeziend oog van bijna 150 ondernemers.

Deze maand vindt de stemming plaats onder de ruim 600 bedrijven op de industrieterreinen Frankeneng, Heestereng en De Vallei. Ondernemers in Ede willen een economisch sterk ondernemersklimaat. Dat kan onder andere dankzij de beveiliging, het parkmanagement, onderhoud en beheer van bedrijventerreinen. Dankzij de BIZ worden ondernemers hier zelf verantwoordelijk voor, waardoor ze ook zelf beslissen over bijvoorbeeld kentekenherkenning, reparaties aan het wegdek en optimalisatie van de openbare ruimte.

Het BIZ-bestuur zorgt, op basis van een ondernemingsplan, voor een aantrekkelijke en veilige omgeving. De jaarlijkse bijdrage van ondernemers wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het onroerend goed. Begin februari 2017 wordt duidelijk of er voldoende draagvlak is.