• Ted Walker

De Gelderhorst zoekt personeel

EDE De Gelderhorst is een woon-, zorg- en verpleegcentrum voor oudere Doven. Het is een kleine maatschappij op zich, met een geheel eigen cultuur. Een cultuur die is ontstaan door de wijze waarop dove mensen zijn opgegroeid. Het woon- en zorgcentrum is momenteel aan het uitbreiden. Er wordt een nieuw gebouw naast de bestaande gebouwen gezet. Hier komen dove mensen wonen. Dat is een van de redenen waarom het centrum op zoek is naar personeel.

Ted Walker

Judith Reiff is sinds twee jaar bestuurder van De Gelderhorst. Het integreren binnen de dovencultuur blijft een uitdaging voor haar.

,,Om de cultuur te kunnen begrijpen, moet je met de bewoners kunnen communiceren in gebarentaal. Toen ik begon was ik die taal helemaal niet machtig, laat staan dat ik gevoel kon uitdrukken.'' Maar de basisgebaren zijn snel te leren, vooral als je veel oefent met bewoners en medewerkers."

CULTUUR Het ontstaan van de dovencultuur binnen de oudere generatie dove mensen ligt in hun jeugd. ,,De meeste oudere mensen die hier wonen, werden op hun derde jaar uit huis geplaatst om op te groeien binnen een internaat. Zo rond hun 17e levensjaar kozen zij uit een beperkt aantal beroepen, zoals bijvoorbeeld schoenmaker, naaister, meubelmaker of schilder. De mensen die bij De Gelderhorst komen wonen zijn blij dat zij 'weer onder elkaar' zijn in een omgeving waar zij elkaar begrijpen en elkaars taal spreken. Velen kennen elkaar van vroeger uit het internaat."

VACATURES Binnen het groeiende bedrijf is nu plaats voor nieuwe collega's. ,,We zijn op zoek naar ongeveer twaalf energieke mensen. Aankomende leerlingen, verzorgenden, helpenden en verpleegkundigen die bereid zijn om zich te verdiepen in onze bewoners en de cultuur en die, binnen werktijd, de Nederlandse Gebarentaal willen leren. We organiseren op 9 maart een open dag waarop een ieder welkom is om eens binnen onze organisatie te komen kijken. In het bijzonder nodig ik mensen uit die enthousiast zijn geworden na het lezen van dit stuk'', zegt Reiff.

MIX Het personeel van De Gelderhorst is een mix van horende en niet horende mensen. ,,Op dit moment is 40% van de medewerkers niet horend. Dat is uniek in Nederland. We streven altijd naar een hoog percentage dove medewerkers en zijn daar ook op ingericht. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat onze dove én horende medewerkers optimaal kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen, zodat zij gelijkwaardig zijn in het werk en dezelfde kansen krijgen. Kom dus vooral langs, je bent van harte welkom'', eindigt Judith Reiff met een mooi gebaar.

De open dag bij De Gelderhorst in Ede vindt plaats op zaterdag 9 maart van 10.00 tot 13.00 uur.