• Gerdine Langeweg

CHE start met lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid

EDE Willemieke Kroeze is donderdag geïnstalleerd als CHE-lector Zorg voor Voeding en Gezondheid. Met dit lectoraat wil de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) kennis en kunde te ontwikkelen die zorgprofessionals helpt bij de begeleiding van thuiswonende zorgvragers. Kroeze zal praktijkgericht onderzoek uitvoeren op het gebied van bevordering van een gezond voedingspatroon bij thuiswonende zorgvragers.

De resultaten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor het opleiden van verpleegkundigen en praktijkondersteuners. Ook draagt het bij aan hun professioneel handelen op dit gebied. Het lectoraat wil zo bijdragen aan de deskundigheid van de zorgprofessionals van de toekomst, die een steeds belangrijker rol hebben als gezondheidsbevorderaar.

SAMENWERKING De hogeschool maakt deel uit van de regio Foodvalley. De regio heeft de ambitie om duurzaam en gezond voedingsgedrag te bevorderen. ,,Daarin past het ontwikkelen van een kennis-ecosysteem voor gezondheid en voeding. Het lectoraat bouwt haar praktijkgerichte onderzoek nadrukkelijk op in samenwerking met het werkveld. Onder meer Ziekenhuis Gelderse Vallei, de gemeente Ede, Regio Foodvalley en de Alliantie Voeding in de Zorg zijn betrokken bij dit onderzoek", aldus de hogeschool.