• Archief BDU Media

CHE scoort hoge waarderingen in NSE 2017

EDE De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft opnieuw prachtige resultaten geboekt in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017. Op 16 van de 17 onderzochte thema's scoorde de CHE hoger dan het landelijk gemiddelde. Studenten geven de hoogste waardering op de onderwerpen Voorbereiding beroepsloopbaan/beroepspraktijk, Groepsgrootte en Studiefaciliteiten. De gemiddelde score was een 4.06 op een schaal van 5.

Dit jaar werden studenten voor het eerst bevraagd op de mate van uitdaging in de opleiding. Studenten van de CHE zijn erg tevreden op dit thema en voelen zich uitgedaagd om het beste uit henzelf te halen, eigen interesses te volgen, verdieping toe te voegen aan de lesstof en om elkaar uit te dagen goed te presteren. De NSE vragenlijst bestond uit 79 vragen. Op 78 vragen scoorde de CHE hoger of gelijk aan andere hogescholen. Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur: ,,We zijn erg blij dat alle inspanningen die onze medewerkers dagelijks verrichten zo worden gewaardeerd door onze studenten. Dat deze score nog weer hoger is dan vorig jaar laat zien dat het continu werken aan kwaliteit vruchten afwerpt. Het is een enorme stimulans om hier mee door te blijven gaan voor onze studenten."

De NSE-factsheet 2017 met uitgebreide gegevens over de score van de CHE is te vinden op http://www.che.nl/nl-nl/over-de-che/kwaliteit-in-het-onderwijs. De NSE is het landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als beleidsinformatie voor bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers.