• heliflight.nl

Tweede informateur bij coalitievorming in Ede

EDE Naar het lijkt zal het nog wel een tijdje duren voordat de collegevorming in Ede rond is. Donderdagavond besloot de voltallige gemeenteraad om naast de door de SGP naar voren geschoven informateur Peter Schalk een tweede informateur aan te stellen. Daarover wordt vrijdagmorgen al gesproken. Schalk zelf gaat zich beraden of hij wel aanblijft als informateur.

Jan de Boer

In het begin van de vergadering stelde Schalk dat er volgens hem twee varianten zijn. Variant A houdt een coalitie in van drie christelijke partijen en twee niet-christelijke partijen. En variant B behelst een coalitie van twee christelijke en drie niet-christelijke partijen. Volgens de uitleg van Schalk waren er twee partijen die een blokkade legden op variant A. Schalk noemde de namen van de partijen niet, maar uit alles viel op te maken dat hij GroenLinks en de VVD bedoelde. Toen na een schorsing bleek dat GemeenteBelangen evenmin een voorkeur heeft voor variant A, werd het 'de vergadering van de schorsingen'.

Tot nog toe is het in Ede gebruik om bij de vorming van een coalitie rekening te houden met de uitslag van de verkiezingen. Het college dient een afspiegeling te zijn van wat de Edese bevolking wil. Net als vier jaar geleden was de uitslag 20 zetels voor de niet-christelijke partijen en 19 zetels voor de christelijke partijen. Voor Cora Otter (ChristenUnie) was het ook een optie om een coalitie te maken waar de drie grootste partijen in de gemeenteraad, de drie christelijke partijen, deel van uitmaken.

STRUIKELBLOK Dat lijkt nu het struikelblok te zijn bij de vorming van een coalitie. Uit de woorden van Schalk viel steeds op te maken dat beide varianten volgens hem mogelijk zijn. Op vragen of er ook blokkades waren op variant B ging hij niet in. Raadsleden van de VVD, GroenLinks en GemeenteBelangen konden zich niet echt vinden in de interpretaties van de gesprekken die Schalk ook met hen had gevoerd. En Stephan Neijenhuis (D66) kon zich bijvoorbeeld niet vinden in de conclusie van de informateur dat zijn partij geen deel wil uitmaken van de coalitie. Ook vindt de D66'er dat te veel wordt gesproken over de blokvorming en te weinig over de inhoud.

TWEEDE INFORMATEUR Het voorstel van Jan Pieter van der Schans (CDA) om een tweede informateur te benoemen, kreeg de goedkeuring van alle andere raadsleden. Wel werd gezegd dat het goed zou zijn dat deze nieuwe informateur onafhankelijk is en goed op de hoogte is van de plaatselijke politiek.

POSITIE Peter Schalk heeft niets tegen het benoemen van een tweede informateur. ,,Als u dat wilt, is dat geen probleem", reageerde hij. Door opmerkingen vanuit de gemeenteraad dat het gevoerde proces afbreuk heeft gedaan aan de onderlinge relaties, keuzes niet zouden zijn gemaakt en er twijfel is dat Schalk aan beide varianten recht heeft gedaan, is zijn positie volgens Schalk lastig. ,,Daarom wil ik mij enkele dagen op mijn positie beraden."