• Jan de Boer

Stellingen en antwoorden voor Verhulst

EDE Burgemeester René Verhulst nam afgelopen maandag de stellingen en antwoorden van het burgerinitiatief Partijengepolst.nl in ontvangst.

Partijengepolst.nl werd twee maanden voor de verkiezingen van 21 maart gelanceerd. Betrokken inwoners vanuit de gemeente Ede konden middels dit platform stellingen aandragen die vervolgens voorgelegd werden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in Ede. Op de website www.partijengepolst.nl zijn de stellingen en antwoorden terug te lezen.