Sportforum Ede van start met Sportcampagneteam

EDE De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden in maart plaats. Voor de Edese sportwereld is dat een heel belangrijke gebeurtenis. De gemeente is immers een belangrijke financier en partner van heel veel Edese sportactiviteiten en sportorganisaties. De komende periode biedt dan ook een gelegenheid om het belang van sport opnieuw goed over het voetlicht te brengen bij de lokale politiek, meldt SportforumEde.

,,Als Sportforum Ede benutten we deze weken om met hen in gesprek te gaan over de rol die sport ook de komende vier jaar in Ede zou moeten en kunnen spelen. Kernboodschap is dat sport een hogere plek verdient op de politieke agenda."

Uiteraard heeft Sportforum Ede hier zelf ideeën over, die vaak weer het gevolg zijn van recente ontwikkelingen en berichten uit de Edese sportwereld. ,,Toch horen wij graag nog meer van u. Welke sportfaciliteiten ontbreken, aan welke vorm van ondersteuning hebben sportverenigingen behoefte, hoe kan de gemeente de samenwerking met anders georganiseerde sportaanbieders verbeteren of wat kan de gemeente doen om het onderwijs beweegvriendelijker te maken enzovoort? Mocht u ideeën of suggesties hebben, aarzel dan niet deze met ons te delen. Dit helpt ons onze adviesrol nog beter in te vullen en nog beter uw belangen te behartigen. Nu, maar ook straks, tijdens de politieke campagnes en ten slotte ten behoeve van een nieuw coalitieakkoord (collegeprogramma 2018-2021)."

Net als veel andere gemeenten heeft ook Ede een campagneteam opgericht: SportcampagneTeamEde. Daarin wordt samengewerkt met de Gelderse Sport Federatie en NOC-NSF. Het doel hiervan is de krachten op het gebied van sport te bundelen om de politiek effectief te kunnen overtuigen van het belang van sport voor de gemeente Ede. Sportforum zal de activiteiten van het Edese Sportcampagneteam uitvoeren. Theo van de Rijt trekt die kar samen met Dolf Smits en Jan Randewijk.

Op woensdag 29 november houdt SportforumEde een Sportcafé waarvoor alle politieke partijen inmiddels zijn uitgenodigd. Ook dan is er gelegenheid met elkaar in discussie te gaan over het te voeren sportbeleid 2018-2021.

Het SportcampagneTeamEde is te bereiken via SportcampagneteamEde@gmail.com.