• Nico van der Poel. ,,Invoering van de koopzondag was een zwarte bladzijde in Ede. Maar dat is democratie."

    Freek Wolff

SGP daagt formatiepartijen uit

EDE De SGP vindt het ,,ronduit stuitend" dat formerende partijen (CU/CDA/GB/GL) richting nieuw college de VVD uitnodigde om de plaats van D66 in te nemen, omdat die partij door interne strubbelingen af moest haken. De grootste partij van de gemeente Ede daagt vooral de collegevormende partijen uit aan te haken bij een tienpuntenplan dat zij op tafel legt.

Freek Wolff

,,Tijdens de informatieve fase bleek al snel dat de drie grootste partijen (SGP, CU en CDA) van de andere partijen niet in één college zitting mochten nemen", verklaren fractievoorzitter Nico van der Poel en Arnold Versteeg. ,,Bewust werd een scheiding en tegenstelling gecreëerd tussen christelijk en niet-christelijk. Die opstelling verstoort niet alleen de verhoudingen in de gemeenteraad, maar ook onder de burgers in geheel Ede. Dat is zorgelijk."

BLOKKADE Nadat D66 zich uit het formatieproces terugtrok, ontstond er een nieuwe situatie. De formerende partijen bestonden toen nog uit vier partijen, met in totaal 21 van de 39 raadszetels. De SGP verwachtte - als grootste partij - een uitnodiging om aan te schuiven, maar dat werd dus de VVD. ,,De reden om niet de SGP uit te nodigen was, dat onder de vier formerende partijen geen meerderheid was om nóg een christelijke partij aan te laten haken. Ook toen weer een blokkade tegen drie christelijke partijen. De vraag is in hoeverre je dan democratisch bent, nog afgezien van het feit dat de niet-christelijke partijen één raadszetel meer hebben, en dus éénnegenendertigste groter zijn dan de drie christelijke partijen samen."

RICHTING De SGP zegt niet bij de pakken neer te zitten en wil haar weg vol overtuiging vervolgen, die volgens de fractie christelijk, constructief en consistent is. ,,Dat doen wij met toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. Daarom presenteren wij een tienpuntenplan, op hoofdlijnen richtinggevend voor de SGP de komende jaren."

Punt één is een betrokken en betrouwbare overheid. ,,Een dienende houding, een veel betere, proactieve communicatie, bevordering van wederzijds respect." Punt twee is de zondagsrust. ,,Geen koopzondag in Bennekom en andere dorpen." Punt drie is omzien naar elkaar. ,,Ouderen krijgen vanaf hun vijfenzeventigste levensjaar bezoek." Punt vier is de vitaliteit van de dorpen, met voldoende woningbouw voor starters, doorstromers en senioren. Punt vijf is het landelijke gebied, met steun aan de ambities van agrariërs.

Punt zes is jeugd en gezin, met opvoedsteun. Punt zeven is de duurzaamheid en punt acht is het World Food Center en FoodValley. Punt negen is openbaar beheer en verkeer. ,,Verkeersknelpunten worden actief aangepakt." Punt tien is veiligheid en integratie. ,,Overlast wordt krachtig aangepakt. Schade van criminaliteit wordt verhaald op de dader. Er komt een uitsterfbeleid voor coffeeshops en er is geen ruimte voor gereguleerde wietteelt."