Ria Maliepaard niet op lijst PvdA

EDE Begin februari 2017 werd Ria Maliepaard, nadat Harry van Huijstee partijgenote Marije Eleveld opvolgde als wethouder, raadslid voor de PvdA Ede. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is dat voorbij. Maliepaard was graag doorgegaan als raadslid. Met plek acht op de PvdA conceptkandidatenlijst, die de selectiecommissie voor haar zag, zag zij geen perspectief zich dan nog politiek in te zetten voor de inwoners van Ede.

Jan de Boer

Na drie jaar als fractievolger vond zij het mooi om het raadswerk volledig te vervullen. ,,Ik wilde een aantal zaken die ik belangrijk vind voor de mensen voortzetten en dus graag doorgaan. Ook omdat de commissie mijn functioneren en 'sociale hart' totaal niet ter discussie stelde heb ik echt niet van de één op de andere dag besloten dat ik niet op de lijst wil, die op 25 oktober nog vastgesteld moet worden in de ledenvergadering. Maar ik wil niet in de politieke wachtkamer belanden. Wie mij kent, kent ook mijn teleurstelling. Maar de commissie kiest voor nieuwe mensen, en ik wens ze daarbij succes.

GEEN ACHTERUITGANG Het gaat Ria Maliepaard niet om het pluche. ,,Ik wil gewoon blijven doen wat ik al veertig jaar doe. Me maatschappelijk inzetten voor een heleboel mensen, waarvan ik denk dat zij het nodig hebben. Ik dacht 'ga ik nu in mijn leven op een achtste plek staan, zonder perspectief om iets te betekenen voor mensen?' Nee dus. Ik blijf zeker m'n talenten, kennis en ervaring inzetten. Ik wil actief blijven, stilstand is voor mij achteruitgang."

Ria Maliepaard heeft als raadslid de wet Wmo, minimabeleid, cultuur en wijken en welzijn in haar portefeuille. Daar kan zij haar ei goed in kwijt. ,,In het verleden bewoog ik me in de sociale sector en was actief in het verenigingsleven. Zo heb ik veel dingen gezien die beter kunnen. Het is zonde om datgene wat ik nu kan en weet zomaar weg te doen. Ik ben mantelzorger, oppas-oma en heb een vol sociaal leven."

VETROUWEN Trots is Ria Maliepaard op het maatwerk bij thuisondersteuning, schuldhulpverlening, in het welzijnswerk en het minimabeleid. Het is nu het uitgangspunt in het sociaal domein. ,,Maatwerk betekent dat je inwoners, professionals en de vele vrijwilligers vertrouwen geeft. Zij bepalen samen welke ondersteuning nodig is. Overal vragen we enorme inzet van de vele Edese vrijwilligers en mantelzorgers. Daarvan zal een groot deel, gezien de leeftijd, de komende jaren vaker een beroep op ondersteuning doen. Wie gaat dat bieden? Dit probleem heb ik onlangs op de Edese politieke agenda gezet."

Het raadslid is blij dat nu in Ede beter wordt geluisterd naar wat er leeft bij mensen. ,,Het gaat er niet zo zozeer om dat mensen alles krijgen wat ze willen. Maar of mensen zich geholpen en gehoord voelen. Of ze voldoende hebben om mee verder te kunnen. Vooral kinderen. Ik ben er trots op dat er samen met andere raadsleden een sociale monitor is opgezet. Daarin zie je trends terug waar nog knelpunten zitten en verbeteringen mogelijk zijn."