• Nico van der Poel. ,,Invoering van de koopzondag was een zwarte bladzijde in Ede. Maar dat is democratie."

    Freek Wolff

'Onze Edese wortels niet vergeten'

EDE ,,Het is leuk omdat het om Ede gaat. Je bent overal bij betrokken", zegt Nico van der Poel (53). De Edenaar heeft een adviesbureau voor bedrijven en is al zestien jaar raadslid in deze gemeente. Zijn visie op het beleid van de SGP, de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Freek Wolff

Zijn diepste drijfveer voor het politieke werk is de ideologie van christelijke waarden en normen. ,,We hebben een Veluwse gemeente en vinden het mooi als dat zo blijft. Het hoeft hier geen Utrecht te worden. Dat is een mooie stad, maar Ede is anders. Onze gemeente groeit, maar we moeten onze wortels niet vergeten."

ZWARTE BLADZIJDE In dat licht ziet hij met lede ogen aan dat er koopzondagen zijn gekomen in Ede. ,,Dit was een zwarte bladzijde in Ede, maar dat is democratie. We vinden het jammer dat het CDA en de ChristenUnie toen voor dat referendum hebben gestemd, want ze wisten toch dat de christelijke partijen geen meerderheid meer hebben in de raad..."

Zeven speerpunten heeft de lokale SGP nu: zondagsrust, jeugd en gezin, betrokken op elkaar, vitaal buitengebied, duurzame woon- en leefomgeving, daadkracht voor veilig wonen en een overtuigend integratiebeleid.

De SGP was volgens Van der Poel de afgelopen periode betrokken bij het thema duurzaamheid. Dat wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) zich hiervoor inspande, zag hij, maar volgens de SGP'er kan daar nog een tandje bij. Ook zijn achterban zou hier zeker achterstaan. ,,Als je dat op een goede manier stimuleert, gaat dat werken."

Op het gebied van de veiligheid timmerde zijn partij aan de weg. ,,We kregen vuurwerkvrije zones voor elkaar. Dat is toch mooi. De laatste jaren zijn er veel besluiten genomen met meerderheden van coalitie en oppositie."

VEILIGHEID De SGP is geen voorstander van verhuizing van Cultura naar het voormalige V&D-pand. De partij is huiverig voor de kosten. Veiligheid heeft volgens Van der Poel prioriteit bij zijn partij, waarbij hij wijst naar de vele autobranden in het verleden. ,,De politie moet zichtbaar zijn in de wijk, maar ze moet er ook bovenop zitten als er iets gebeurt."

Van der Poel is niet zo pessimistisch als het gaat om ouderenzorg. ,,Er gaat heel veel goed, al zijn er altijd verbeterpunten. Het kost allemaal veel geld en dat mag ook, maar we moeten niet dezelfde situatie uit het verleden terugkrijgen. Het moet betaalbaar blijven. Wel kunnen we initiatieven bedenken om de eenzaamheid te bestrijden. Zo wil de SGP graag dat de gemeente elke inwoner die 75 jaar wordt gaat bezoeken met een informatiepakket. Zodat men de weg vindt naar hulpinstanties en dat ouderen aan kunnen geven of ze behoefte hebben aan meer hulp."

BOER MEER RUIMTE De lijsttrekker onderkent dat de huidige wethouder veel oog heeft voor (stoppende) agrariërs (Willemien Vreugdenhil, CDA), maar vindt dat het nog iets beter kan. ,,Een boer moet uit kunnen breiden en heeft dus meer ruimte nodig. Het agrarisch buitengebied willen we graag zo houden, ook als je kijkt naar het cultureel erfgoed als molens. Dus als er in dorpen aan de randen woningbouw plaats vindt, mag dit niet op gespannen voet staan met de uitbreiding van boeren."

Van der Poel vindt het goed dat ook een foute geschiedenisbladzijde als de Muur van Mussert in Lunteren behouden blijft. Plaatsing van meer windmolens binnen Edese grenzen juicht de Edenaar toe, maar dan wel op een goede plek. ,,Waar het echt kan, zoals langs de snelwegen."

De SGP maakt de komende periode graag deel uit van het nieuwe college. Van der Poel vermoedt dat zijn partij het huidige aantal van zeven zetels behoudt en dat zijn fractie de grootste blijft.