• Cora Otter. ,,Er is veel geld in het Edese centrum gepompt. Het moet geen bodemloze put zijn."

    Freek Wolff

'Mijn hart ligt bij het sociaal domein'

EDE Cora Otter (48) komt oorspronkelijk uit Alphen aan den Rijn. Ze woonde vijftien jaar in Ede en sinds dertien jaar in Bennekom. Ze was even fractievolger en in 2014 werd Otter verkozen tot raadslid van de ChristenUnie (CU). Nu is ze fractievoorzitter en bij de verkiezingen lijsttrekker van deze partij.

Freek Wolff

,,Mijn hart ligt bij de zorg, het sociaal domein´´, vertelt Otter. ,,Ik ben verpleegkundige bij de organisatie Eleos, maar dat heb ik op een laag pitje gezet, omdat de politiek veel tijd kost. Ik heb altijd in de psychiatrie gewerkt en ontwikkelde een passie voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Nu kan ik me indirect inzetten voor veel meer personen."

VERANTWOORDELIJK Otter vindt dat mensen met elkaar verantwoordelijk zijn voor de samenleving. Haar drijfveer is ook haar christelijk geloof. ,,We zijn als mensen aan elkaar gegeven." Inclusie is het woord dat bij Otter te binnen schiet, terugkijkend op de vruchten van de afgelopen vier jaar. ,,We willen een toegankelijke samenleving zijn, ook voor ouderen, mensen met een beperking en met problemen. Dat ze volwaardig mee kunnen doen. De motie hierover is raadsbreed gesteund. Praktisch gaat het bijvoorbeeld over toegankelijke gebouwen en bewustwording in winkels en horeca."

Het afblazen van de Skaeve Huse (wooneenheden voor mensen aan de rand van de samenleving) ziet Otter als gemiste kans en als grootste pijnpunt. ,,Er is veel in geïnvesteerd en ze zijn heel hard nodig, want de problematiek is er nog steeds. Ik vind echt dat de meerderheid van de gemeenteraad hier de andere kant op heeft gekeken. De protesten raakten mij ook, maar tegelijk moet je wel je verantwoordelijkheid nemen. Er wordt nooit iets gezegd als de kosten heel hoog zijn voor een kind in de jeugdzorg, maar bij deze mensen gelden blijkbaar andere normen... Er werd een beeld geschetst alsof het criminelen zijn."

'Iedereen telt mee, toekomst voor onze kinderen en een duurzame levensstijl' zijn de drie thema's die de CU ook de komende jaren wil benadrukken. ,,Daar zijn nog flinke stappen in te nemen."

MANTELZORG In de woningbouw is de partij voorstander van het gebruik van leegstaande kantoorpanden om woningnood terug te dringen. ,,Hier wordt al aan gewerkt, maar dat kan op veel grotere schaal, want Ede groeit."

De CU vindt het echt een taak voor de gemeente om mantelzorgers te ondersteunen. ,,De optie van tijdelijke vervangers moet duidelijker onder de aandacht komen. Sommige mensen zijn heel erg geholpen met een paar dagen steun."

Maatwerk voor agrariërs die willen stoppen of uitbreiden, vindt Otter een goede zaak. De politica hoopt wel dat megastallen lokaal niet het beeld gaan bepalen. Ze is deels positief over de aanpak van het Edese centrum, zoals verfraaiing van het marktplein. Tegelijk is ze sceptisch over de enorme leegstand. ,,Er is veel geld in gepompt. Het eind hiervan is wel in zicht. Het moet geen bodemloze put zijn."

Meer windmolens plaatsen acht Otter vanzelfsprekend, al vindt ze het wel belangrijk op welke plek ze geplaatst worden. ,,Maar met windmolens kun je grote slagen maken voor het milieu. Anders gaan we het niet redden." Qua duurzaamheid is ze blij dat inwoners nu verantwoordelijk zijn gemaakt voor hun eigen afval.

Otter is heel blij als de CU de huidige zes zetels kan behouden, maar ze hoopt op zeven. Haar partij wil graag weer een wethouder leveren. ,,Het was hard werken, maar in deze coalitie was de wil om er samen uit te komen heel groot."