• Freek Wolff
  • Freek Wolff

Lex Hoefsloot: eerste wethouder GroenLinks in Ede

BENNEKOM Hij is het eerste kopstuk van een primeur in de Edese politiek. Want GroenLinks nam nog nooit deel aan een college. Lex Hoefsloot (61) uit Bennekom wordt in Ede dus de allereerste wethouder voor deze partij.

Freek Wolff

,,Het gaat erg prettig tot nu toe. We zijn bereid om naar elkaar te luisteren en hebben respect voor elkaars standpunten", zegt hij op grond van zijn eerste ervaringen. 

Met zijn ouders woonde Lex in het westen van het land, waarna hij tropische landbouw ging studeren aan de universiteit in Wageningen. In Mexico, Nicaragua en Honduras deed Hoefsloot twaalf jaar ontwikkelingswerk, eerst als adviseur en manager duurzame land- en bosbouw, vervolgens bij programma's voor lokaal bestuur. ,,Terug in Nederland dacht ik: dat moet ik zelf maar eens proberen. Dus ben ik politiek actief geworden in Wageningen."

Acht jaar was Hoefsloot gemeenteraadslid voor GroenLinks, waarna hij wethouder werd van 2010 tot 2014. ,,Dan zit je ineens meer aan de voorkant van het beleid en dat ligt me erg. Ik vind het belangrijk om invloed te hebben op mijn eigen leefomgeving en zo een bijdrage te leveren aan de samenleving." 

Hoefsloot werkte tijdens zijn raadswerk bij de vereniging Kleine Kernen Gelderland en in die functie bezocht hij belangenorganisaties in dorpen als Otterlo, Harskamp en Wekerom. ,,Om dorpsraden bij te staan bij grotere vraagstukken, zoals een bedrijventerrein en een nieuwbouwwijk." 

De afgelopen drie jaar was de Bennekommer actief in de duurzame energie coöperatie ValleiEnergie. Bovendien is hij bestuurslid van de provinciale vereniging van energiecoöperaties. Nu stopt hij daarmee, vanwege zijn nieuwe functie als wethouder. 

In zijn tijd als wethouder sleepte Wageningen subsidie binnen voor een zonne-energiestichting. ,,Om inwoners en bedrijven te verleiden om zonnepanelen op hun dak te leggen. Dat leidde ertoe dat we benoemd werden tot Solar City van  ons land. We hebben in  Wageningen met z'n allen een beweging in gang gezet. Het draaide om promotie en bewustwording. Ik zei altijd tegen ambtenaren; 'Zoek de energie in de samenleving en versterk die'. Kijk waar mensen al mee bezig zijn en haak daar op aan."

Hoefsloot zegt dat duurzaamheid goed gedragen wordt in het nieuwe college. Hij weet dat het bij veel mensen de verwachting is dat hij dit onderwerp ook in zijn portefeuille krijgt vanwege de kleur van zijn partij. ,,Nederland moet gasloos worden, dat is een grote opgave. In 2050 willen we in Ede energieneutraal zijn. We hebben 60.000 huizen, dus dan zit je op ongeveer 2000 woningen per jaar die je van het gas af moet halen. Maar nu zijn dat er nog maar twintig per jaar."

Zorgen voor breed draagvlak vindt Hoefsloot een positief aspect van de Edese politieke cultuur. ,,Het nieuwe college is voor iedereen wat wils. De keuze had ook voor vier partijen kunnen zijn, maar er is bewust gekozen voor vijf partijen." Hij begrijpt dat het zuur is voor de SGP dat deze partij buiten de boot valt, maar weet dat in andere steden nog veel grotere partijen soms ook niet aan een college deelnemen. ,,Wat er precies gebeurd is in de besprekingen weet ik niet omdat ik er niet bij was. Politiek gaat vooral over inhoud, maar ook over persoonlijke verhoudingen. Je moet kunnen samenwerken." 

Het stadscentrum gaat de kersverse wethouder aan het hart. ,,Zonder levendig centrum wordt het een dooie boel. Het moet in Ede wat compacter worden. Verplaatsing van Cultura naar het voormalige V&D-pand vindt hij wel een zeer kostbare zaak. ,,Dat zou betekenen dat we veel andere dingen niet kunnen doen." 

Als Wagenings wethouder was hij reeds betrokken bij de lancering van het eerste plan voor het World Food Center (WFC) in Ede. ,,Voor de kenniseconomie van deze regio heeft het een toegevoegde waarde, ook met banen. 'Onderzoek ontmoet publiek' is het doel met zo'n experiencecenter. De kosten moeten er wel uit kunnen, maar de nieuwe coalitie gelooft daar in."

De indruk van Hoefsloot is dat de Edese politiek daadkrachtiger is dan de Wageningse. ,,Kijk naar de windmolens. In Wageningen wordt daar al twintig jaar over gesproken en in Ede heeft de raad al gezegd dat er nog (minimaal) twee bij moeten komen. Als wethouder in Wageningen had ik te maken met een zéér mondige bevolking.

'Problematiek van de grote stad en samenleven met elkaar' is een thema dat de Bennekommer belangrijk vindt. ,,Daar wil ik graag mijn tanden in zetten. De samenleving bestaat nu eenmaal uit verschillende culturen. Wat kun je nu doen om groepen dichter bij elkaar te brengen?"

Dit sluit aan bij zijn levensovertuiging, dat diverse mensen samen moeten kunnen leven, met zorg voor de toekomst. Hoefsloot is niet religieus bevlogen. Wel vindt hij een legendarisch figuur als Nelson Mandela een inspirerend voorbeeld. ,,Maak je druk om zaken waar je invloed op hebt. Dat is heel pragmatisch, maar ook heel wijs." 

De klimaatverandering en de vluchtelingenstromen gaan Hoefsloot aan het hart. ,,Daar gaan we de komende jaren nog meer van merken. Kijk naar de effecten van de hoosbuien die er zondag in Drente vielen. En ons land kan de grenzen nu eenmaal niet dicht gooien. We krijgen dus vroeg of laat weer te maken met vluchtelingen. In Ede moeten we ervoor zorgen dat we niet meer voor verrassingen komen te staan, zodat je adhoc-beleid kunt vermijden. Dat nieuwe bewoners een goed plekje krijgen, integreren en tien jaar later 'gewoon' Edenaar zijn."