• Lijsttrekker Hester Veltman met haar VVD-team.

    VVD

'Kansen voor ontwikkeling grijpen'

EDE De VVD Ede gaat voor een gemeente waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar ze werk hebben en waar ze zich veilig voelen. Het verkiezingsprogramma heeft als titel ´Kansen grijpen'. ,,Waar wij kansen zien voor de ontwikkeling van de gemeente, willen wij die grijpen", zegt VVD-lijsttrekker Hester Veltman.

Jan de Boer

Dat kan volgens Veltman op allerlei onderdelen. ,,Heel belangrijk is wonen. In verschillende segmenten van de markt moet worden bijgebouwd. Van belang zijn betaalbare woningen in het middensegment. Wij willen dat er doorstroming is in de woningmarkt. Mensen uit de sociale huurwoningen moeten naar woningen in het middensegment kunnen verhuizen, zowel huur als koop. Wij stimuleren het eigenwoningbezit. Er zijn veel mensen die het fijn zouden vinden als zij een huis kunnen kopen. Je hoort nu wel 'dat kan niet, het is te duur'. Gelukkig zien wij ook heel veel dat het wel kan. Want hoewel de prijzen stijgen en hypotheekvoorwaarden strenger zijn geworden, zijn de rente en het risico van restschuld lager. Een typische wooncarrière is nu om kleiner te beginnen. Dat je bijvoorbeeld op een appartement begint en vaker doorstroomt." Ook de woning voor de stap daarna moet je faciliteren, vindt de VVD-lijsttrekker.

MOOIE LOCATIE Ede moet volgens haar geen krimpregio zoals de Achterhoek willen worden. ,,De bevolking in Nederland groeit, veel steden en gebieden groeien daarin mee. We mogen blij zijn dat de gemeente Ede dat ook kan. Daar liggen kansen. Mensen vinden het hier een mooie locatie om te wonen en te werken. Dat willen wij als VVD vooral vasthouden. Als je jong blijft als gemeente, wat meestal inherent is aan groei, kun je veel meer voor elkaar krijgen. Dan moet je het hier ook aantrekkelijk houden. En zorgen dat er voldoende te doen is aan evenementen en gezelligheid. Dat er genoeg werk is voor mensen en ervoor zorgen dat degenen die hier geboren en getogen zijn en graag in de gemeente Ede willen blijven wonen de kans krijgen om hier te blijven."

De provincie Gelderland bepaalt hoeveel woningen er in de gemeente gebouwd mogen worden. ,,Als VVD Ede vinden we het belangrijk dat we niet worden belemmerd in onze groeiambitie. En dat we - als we zien dat het nodig is - kunnen bouwen. Niet dat we moeilijk moeten doen en wachten. In dat soort dingen willen wij meer ambitie zien. Voor ons is stilstand achteruitgang. Dan ben je straks veel verder van huis."

Voor bedrijven moet het voor de VVD-lijsttrekker aantrekkelijk zijn om zich in de gemeente Ede te vestigen. ,,Food is als thema voor het bedrijfsleven heel interessant. Als we een kans hebben om daar in uit te blinken, kun je veel bereiken. En kun je bedrijven krijgen die weer werk bieden aan mensen. Dat is echt iets waar wij als VVD ambities hebben."

ZORG Ook zorg is volgens Veltman een belangrijk punt in het programma van de VVD. ,,Er kan nog veel gebeuren om de hulp en zorg te verstrekken waar dat het meest nodig is. Er wordt nog te veel gedacht in hokjes. De gemeente en de zorgaanbieders staan nog te weinig open voor samenwerking met andere en nieuwe partijen om de beste oplossing te vinden voor degene die zorg nodig heeft."

MAXIMALE UIT HET LEVEN ,,Wat voor de VVD Ede essentieel is, is dat de overheid onze inwoners niet in de weg zit als zij de wens hebben om het maximale uit hun leven te halen´´, zegt Hester Veltman tot slot. ,,Wij willen dat er vrijheid is om een onderneming op te bouwen, banen te creëren en bijvoorbeeld de openingstijden van een winkel zelf te bepalen. Dit zorgt ervoor dat mensen werk hebben en geld verdienen om dingen te doen die zij leuk en belangrijk vinden."