• Gemeente Ede

Kandidaat-wethouders gemeente Ede bekend

EDE De vijf onderhandelende partijen hebben vandaag bekendgemaakt wie hun kandidaat-wethouders zijn. Naast de huidige wethouders Leon Meijer (CU) en Willemien Vreugdenhil (CDA), worden Peter de Pater (GB), Hester Veltman (VVD) en Lex Hoefsloot (GL) aan de gemeenteraad voorgedragen als wethouder. Op dit moment wordt nog overlegd over de precieze portefeuilleverdeling.

Een extern bureau voert een integriteitstoets uit onder de beoogde wethouders. 

BESTUURSAKKOORD De afgelopen week hebben de onderhandelaars van de vijf partijen onder meer gesprekken gevoerd met verschillende maatschappelijke organisaties over de inhoud van het bestuursakkoord. De onderhandelaars van de vijf partijen praten deze week verder om nadere afspraken te maken over de inhoud van het bestuursakkoord en op welke wijze de input van de maatschappelijke organisaties kan worden meegenomen. Op donderdag 17 mei wordt, tijdens de Politieke Dag Ede, het bestuursakkoord als concept aan de voorzitter van de raad aangeboden. De gemeenteraad heeft vervolgens de mogelijkheid om hierover te overleggen. De uitkomsten van dit overleg zullen zo veel mogelijk worden verwerkt in de eindversie van het akkoord. Op deze manier wordt ook aan de partijen die niet deelnemen aan de coalitie de mogelijkheid geboden hun opvattingen in te brengen.