• Gemeente Ede
  • Gemeente Ede

Handtekeningen gezet onder definitief bestuursakkoord

EDE Het bestuursakkoord 2018-2022 'Ruimte voor Ede' is afgerond. Nadat op 7 juni het conceptakkoord al was besproken, heeft het nieuwe college nu het akkoord definitief vastgesteld. Om dit te bekrachtigen hebben de fractievoorzitters en wethouders van de collegepartijen donderdag hun handtekening gezet onder het definitieve exemplaar.

Het conceptakkoord werd op 7 juni besproken in de gemeenteraad en alle partijen kregen de gelegenheid om hun reactie te geven. Ook werden zij uitgenodigd aanvullingen voor te stellen. Donderdag werd getekend voor het definitieve akkoord. 

AKKOORD ,,De collegepartijen zijn positief gestemd in de verwachting dat zij samen met alle partijen in de raad verder kunnen bouwen aan een mooie toekomst van Ede en al haar inwoners", zo laat de gemeente weten. Het bestuursakkoord is beschikbaar via www.ede.nl/bestuursakkoord.