• heliflight.nl

Grootste fractie stelt Peter Schalk voor als informateur

EDE Lijsttrekkers van de partijen die in de gemeenteraad van Ede zijn verkozen bespreken vrijdag 23 maart om 17.00 uur de uitslag van de verkiezingen. In deze openbare bijeenkomst wisselen zij van gedachten over het proces van coalitievorming. Gebruikelijk is dat de grootste fractie, de SGP, hierin het voortouw neemt. SGP-lijsttrekker Nico van der Poel heeft, in voorbereiding op deze bijeenkomst, de heer Peter Schalk gevraagd als informateur op te treden.

INFORMATEUR De informateur heeft de opdracht met alle fracties in de raad een of meerdere gesprekken te voeren. Het doel van deze gesprekken is de mogelijkheden te verkennen voor een breed samengesteld college dat op basis van een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad van Ede kan besturen.

Het verslag van zijn bevindingen presenteert de heer Schalk in het openbaar, met een advies welke partijen het beste kunnen gaan samenwerken. Deze partijen werken vervolgens aan een collegeakkoord onder leiding van een formateur.

PETER SCHALK Peter Schalk (1961) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de SGP. Tevens is hij fractievoorzitter. De heer Schalk is Raad van Bestuur van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, een belangenorganisatie voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen die Bijbelse principes als uitgangspunt voor haar activiteiten heeft. Daarvoor werkte hij in het onderwijs.