• Arjan van Bruggen

GroenLinks hoopt op wethouder

EDE Lijsttrekker Ellen Out zegt dat haar partij GroenLinks drie thema's heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen. ,,We willen dat Ede een open, een sociale en een groene gemeente is." GroenLinks hoopt na 21 maart zo groot te zijn dat de partij voor het eerst in de Edese geschiedenis serieuze kans heeft op deelname aan het college van burgemeester en wethouders.

Jan de Boer

Onder een sociale gemeente verstaat GroenLinks dat eerlijk moet worden gedeeld. ,,Dan denk ik aan armoedebestrijding, de schuldenproblematiek oplossen, voldoende sociale woningen bouwen, werk voor iedereen en de participatiewet goed uitvoeren. Wij vinden zorg op maat heel belangrijk. Dit houdt in dat de cliënt krijgt wat hij of zij nodig heeft en dat ook zelf bepaalt. Natuurlijk wel binnen alle redelijkheid. Ook een groot punt in de zorg is dat er veel verschuift naar mantelzorgers en vrijwilligers. Dat is prima zolang zij dat vrijwillig doen. Het moet geen plicht worden en geen overbelasting betekenen. Als dat zo is, moet gekeken worden naar maatregelen om dat te verlichten. Niet met een mantelzorgcompliment, maar met structurele oplossingen."

GroenLinks wil dat de gemeente op een ontspannen manier omgaat met mensen die in de bijstand zitten en die arm zijn. ,,Wij willen geen bestraffend systeem, nu is het al vrij soepel. Maar de praktijk is wel eens weerbarstig. Wij willen experimenten met een regelluwe bijstand, zodat mensen wat ruimte krijgen. We willen ernaar toe dat mensen een basisinkomen krijgen en wat makkelijker kunnen bijverdienen."

GROEN ,,Qua groenbeleid willen wij een schone en groene gemeente zijn, schoon in energiebronnen, lucht, water en bodem´´, vervolgt Out. ,,En groen in de zin van veel meer bomen toevoegen en vooral zo min mogelijk omhakken. De samenleving doen we samen. Iedereen draagt bij naar vermogen en iedereen moet even zoveel kansen krijgen. Ook mensen met een andere achtergrond en een andere geaardheid. Iedereen hoort erbij, we zetten in op wat de overeenkomsten van mensen zijn en niet op de verschillen."

Ede ziet zichzelf als een groene gemeente. ,,Ede heeft wel dat imago, maar het is minder groen dan gedacht wordt. Het is groen, omdat we in een bosrijke omgeving zitten. Sommige straten zijn groen. Maar dat groene komt heel vaak door de particuliere tuinen. Als je naar de straten in Ede kijkt zijn er heel veel straten waar geen openbaar groen is. Vorig jaar hebben wij onderzoek laten doen door studenten van de WUR. Daaruit blijkt dat in bepaalde wijken het openbare groen ontbreekt. De waarde van groen is dat het de lucht schoonmaakt, zuurstof toevoegt en dat de hitte en de koude beter wordt gereguleerd. Vogels en insecten moeten op bomen afkomen. Die waarden zijn in Ede wat minder vertegenwoordigd. We roepen steeds maar 'we zijn een groene gemeente', maar er worden intussen best wel veel bomen namens de gemeente gekapt."

Ook omdat Ede een klimaatbestendige gemeente wil zijn, moet er veel meer aandacht zijn voor groen, vindt Ellen Out. ,,Je moet aan klimaatadaptatie doen, je moet maatregelen treffen om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Daar horen volwassen, volwaardige bomen absoluut bij." In Ede hoopt Out te kunnen profiteren van het GroenLinks-effect op landelijk niveau. Eén ding blijft na de verkiezingen voor GroenLinks een 'no go': de komst van vliegveld Lelystad en daardoor geluidsoverlast op Veluwe.,,Wat ons betreft moet het vliegveld helemaal niet opengaan. Als je dat doet, is de groei van de luchtvaart niet meer te stoppen en de schade voor milieu en klimaat niet te overzien."