• Gerrit Kampert (midden) is de lijsttrekker van de Gereformeerde Beginsel Partij.

    GBP

GBP: 'De kerk staat boven de overheid'

EDE De Gereformeerde Beginsel Partij (GBP) doet in Ede voor de tweede keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ditmaal is Gerrit Kampert, rustend agrariër, de lijsttrekker van de GBP, die met een hele nieuwe lijst komt. De laatste tijd was er weinig te horen van de partij. ,,Als je niet actief aan de politiek meedoet, kom je een beetje aan de zijlijn te staan. Als we vier jaar geleden een zetel in de gemeenteraad hadden gekregen, was het anders geweest. De ledenvergadering stond er vierkant achter dat wij doorgaan met de GBP", zegt Kampert.

Jan de Boer

De GBP ontstond vijf jaar geleden toen de raadsleden Henk Kok en Albert Pluimers afscheid namen van de Edese SGP-fractie. Gesprekken in de afgelopen tijd hebben er niet voor gezorgd, dat de twee partijen weer tot elkaar kwamen.

In de ogen van de GBP is de SGP te veel bereid om compromissen te sluiten, waardoor zij afstand zouden nemen van hun principes. ,,Dat zullen wij nooit doen. Bij ons gaat het om het principiële geluid. De ruimte is er nog om Gods woord te laten horen, dit betekent wel dat je nooit een grote partij wordt. En dat je geen collegepartij wordt. Dan moet je toch te veel compromissen sluiten."

ZETEL De GBP haalde in 2014 ruim zeshonderd stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Of één zetel op 21 maart in het vat zit, weet Kampert niet. Volgens hem gaat een stem voor de GBP niet ten koste van de SGP. ,,Als de GBP niet meedoet, betekent het niet dat die stemmen voor de SGP zijn. Veel inwoners stemmen op onze partij of anders niet."

De Bijbel en de drie formulieren van enigheid (de Heidelbergse catechismus (1563), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse Leerregels uit 1618-1619) zijn de uitgangspunten van de GBP.

Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is volgens Kampert het grote verschil tussen de GBP en de SGP. ,,Dat heeft te maken met de visie op het ambt van de overheid. In de loop der tijd hebben de andere christelijke partijen artikel 36 losgelaten. De kerk staat voor ons boven de overheid. Dat wordt steeds meer losgelaten. Voor ons is dat principe onbespreekbaar."

GODS WOORD Het belangrijkste is Gods woord, aldus Gerrit Kampert. ,,Dat mag geen handbreed wijken. Artikel 36 is daarop gegrond. Wij moeten als mens heel duidelijk stelling nemen op grond van de Bijbel. En ten opzichte van onze naasten ook duidelijk stellen dat de Bijbel het hoofdstandpunt is. De zondagsrust, de eredienst, wordt steeds meer aan de kant gezet door allerlei activiteiten die zo nodig moeten worden gehouden op de rustdag. De tien geboden in de Bijbel moeten voor ons de handleiding zijn. Daar hebben wij ons aan te houden. Dan komt het economische echt op de tweede plek."

Er is volgens Kampert nog wel geprobeerd om tot een lijstverbinding te komen tussen de GBP en de SGP. Dat kan niet meer, omdat in 2017 een wet is aangenomen waardoor het niet langer mogelijk is bij de verkiezingen een lijstverbinding aan te gaan.

ZONDAG RUSTDAG Om aan de verkiezingen mee te doen, heeft de GBP een verkiezingsprogramma gemaakt. De GBP is een groot tegenstander van de openstelling van de winkels in Ede op zondag. ,,Als het aan ons ligt, wordt de zondagopenstelling van de winkels op grond van Gods woord teruggedraaid."

In het programma van de GBP staat dat economisch beleid alles te maken heeft met de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap.

Kampert: ,,Er wordt zoveel geld verspild met dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Bijvoorbeeld door Cultura in Ede te verplaatsen naar de locatie Achterdoelen. Het is een kwestie van hoe ga je de met de financiën om en hoe wordt dat besteed. Ik verwacht overigens niet dat de verhuizing doorgaat."