• Informateur Peter Schalk.

    Freek Wolff
  • Informateur Peter Schalk (midden) met links Nico van der Poel van de SGP en rechts griffier Gerrit Hagelstein.

    Freek Wolff
  • Ellen Out van GroenLinks tijdens haar betoog in de raadzaal.

    Freek Wolff

Formatie: 'Brede coalitie met mogelijk een zesde wethouder'

EDE Alle politieke partijen wensen een afspiegeling van de gemeenteraad en de lokale samenleving als het gaat om de coalitievorming voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Desnoods met een zesde wethouder.

De sfeer van de eerste verkennende bijeenkomst was vrijdagmiddag ontspannen, zeker in vergelijking met vier jaar geleden, toen er zelfs raadsleden wegliepen. Toen werd de SGP direct buitenspel gezet, ondanks dat deze partij voor het eerst de grootste was geworden met zeven zetels. Nu nam Nico van der Poel als fractievoorzitter van deze partij het voortouw, met naast hem informateur Peter Schalk, Eerste Kamerlid voor de SGP. ,,Open, verbinding en samenwerking tot breed college", zijn de kernwoorden die bij hem centraal staan om tot het doel te komen.

De SGP wenst een stabiel college met voldoende diepgang, liet Van der Poel weten. Hij gaf als schot voor de boeg de combinatie aan van de drie christelijke partijen, plus GemeenteBelangen (GB) en eventueel versterking met een vijfde partij (links óf rechts).

De ChristenUnie (CU) benadrukte bij monde van Cora Otter de stabiliteit, ambitie en het brede draagvlak. Woorden als zorg, jeugd, energie en food zijn voor deze partij belangrijk. ,,De grootste partijen, de partij die winst behaalde en een afspiegeling van de samenleving", moeten volgens haar leiden tot het college.

Het CDA wees erop dat er weinig veranderd is in het Edese politieke beeld. Fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans noemde kansen voor alle eerste zes grootste fracties om tot een coalitie te komen (SGP, CU, CDA, GB, VVD en GL).

Peter de Pater van GB sloot zich aan bij de beperkte verschuiving van het politiek palet en noemde het een zegen dat verdere 'versnippering' uit was gebleven. Zes partijen in de coalitie lijkt hem teveel. ,,Wij pleiten voor één lokale, één liberale, twee christelijke en één winnende partij", aldus De Pater.

Ook de VVD vindt het wenselijk dat er één van de drie christelijke partijen afvalt om tot een coalitie te komen. Wel willen de liberalen GroenLinks nu serieus een kans geven. ,,Meteen constructief en ambitieus met de raad samenwerken", aldus lijsttrekker Hester Veltman.

Ellen Out van GroenLinks hield zich als enige winnende partij (van 2 naar 4 zetels) tamelijk op de vlakte en benadrukte de thema's die haar partij van belang vindt: sociaal, groen en open communicatie. ,,We zijn een serieuze kandidaat en bereid tot samenwerking in een college."

D66 beklemtoonde de kracht van de diversiteit en de samenwerking. ,,Laten we ons niet vastplakken in hokjes", vindt lijsttrekker Stephan Neijenhuis. Hij wil wel graag een progressief geluid behouden voor Ede en pleit voor vijf partijen en een zelfde aantal wethouders. ,,Eén partij met twee wethouder vinden we niet gewenst."

Burgerbelangen (BB, met 2 zetels), de PvdA en Democratische Kiezers (beide met 1 zetel) stelden zich bescheiden op en beseffen dat 'regeren' er de komende vier jaar niet in zit. ,,We hebben voorkeur voor een rechtse coalitie", aldus Ruben van Druiten (BB). ,,De coalitie moet in balans zijn op het vlak van confessioneel, links-rechts en lokaal-landelijke partijen", opperde Harry van Huijstee (PvdA). ,,Onze partij wenst minimaal vijf wethouders", liet Rasit Görgülü van DK weten.

Zaterdag 24 maart houdt informateur Schalk vertrouwelijke gesprekken van drie kwartier met elke partij, met het oog op: wenselijke coalitie, alternatieven, uitsluiting/zorg over partij(en), positie eigen partij en wethouderoptie(s). Volgende week maandag, dinsdag en woensdag volgt verder afstemming, terwijl donderdag 29 maart om 17.00 uur weer een grote vergadering plaatsvindt om tot een coalitie te komen.