• Lijsttrekker Irene van de Voort. ,,Gewoon kijken welk onderwerp er op tafel ligt."

    Freek Wolff

Evenwicht in liberale en sociale thema's

EDE Het is een schijnbare politieke tegenstelling, het liberale en sociale gedachtegoed. Irene van de Voort wil deze twee visies bijeen brengen als lijsttrekker van de gloednieuwe partij Evenwicht. Het Edese raadslid stopte begin dit jaar met haar werk in de fractie van het CDA. Evenwicht noemt ze een 'gele partij´ die zich beweegt in het midden van het politieke spectrum.

Freek Wolff

Als expert op agrarisch gebied kon Van de Voort zich een jaar geleden totaal niet vinden in hoe de overheid en het CDA op dit thema beleid voeren. ,,Je bent als boer geen ondernemer meer. Het aantal koeien dat je in juli 2015 had, moet voor altijd zo blijven. Dat is een dolk in de rug."

WEINIG EXPERTISE De Lunterse vindt dat populistische politici gretig op landbouwproblemen springen. ,,Er is heel weinig expertise op dit gebied in de journalistiek, bij de burgers en bij de overheid. Daar gaat de landbouw aan kapot. Wij willen graag dat onze gemeente het provinciale beleid op dit gebied overneemt. Ede moet geen extra eisen voor agrariërs toe gaan voegen."

Evenwicht wil geen betutteling van ondernemerschap, maar liberaal zijn op de markten. Tegelijk wil de partij heel sociaal zijn waar de overheid betaalt, op terreinen als de zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid.

Zo wil de partij uitzoeken waarom er soms geen plek is voor mensen voor wie een verpleeghuis gewenst is. ,,Zijn dat incidentele problemen?" Ook de jeugdzorg gaat Van de Voort aan het hart. ,,Op grond van de praktijkgevallen die ik ken, ziet dit er niet goed gecoördineerd uit."

SCHEIDSRECHTER De politica denkt dat er wel ruimte is voor nóg een partij. Het liberale en sociale aspect vindt ze niet op gespannen voet staan. ,,Je moet gewoon kijken welk onderwerp er op tafel ligt. Bij diverse markten moet je zorgen voor een gelijk speelveld, maar het verder loslaten en zo min mogelijk regels stellen. De overheid heeft daar alleen een scheidsrechtersrol. Tegelijkertijd kun je de sociale dossiers heel goed neerzetten. Misbruik wel bestrijden, maar als er geen werk is, moet je zorgen voor de medemens."

Zo weet Van de Voort dat de voedselbank nu 115 gezinnen ondersteunt. Evenwicht wil dat de gemeente over de brug komt met financiële steun en deze organisatie ook gebruikt als bron van informatievoorziening over probleemgezinnen.

ERFGOED Evenwicht heeft zeven uitgangspunten: transparantie, tolerantie, vrijheid, solidariteit, democratisering, ondernemerschap en de (goede) intentie. ,,We zijn actief op het gebied van vluchtelingen, het onderwijs en in Lunteren met de Muur van Mussert. Die moet erfgoed worden. Maak daar een 'world forgivenesscenter' van. We willen namelijk dat mensen aan de hand van zo'n fout object naar zichzelf kijken."

Qua groenbeleid ziet Evenwicht graag meer geld gaan naar het onderhoud van bijvoorbeeld houtwallen en bomen langs de weg. Van de Voort vindt ook dat de gemeente ruimhartig moet handelen wanneer burgers met schade te maken krijgen - zoals nu het geval is bij de Wilbrinkstraat te Lunteren - waar het regenwater van de straat de huizen in stroomt.

SOCIALE BETEKENIS De politica is huiverig voor de kwaliteit van de muziekcultuur in de gemeente. ,,Bij de muziekschool in Cultura is het samenspelen in een groep gewoon afgeschaft."

Ze vindt ook dat (muziek)verenigingen gesteund moeten worden die last hebben van het opheffen van het ophalen van oud papier. ,,Zij hebben immers een zeer waardevolle sociale betekenis voor de dorpen."