Edenaren kunnen meeschrijven aan verkiezingsprogramma CDA

EDE CDA Ede nodigt inwoners uit om op dinsdag 31 oktober nodigt mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma. Van 19:00-22:00 uur kan iedereen zijn of haar inbreng leveren. De bijeenkomst vindt plaats in het Raadhuis, Bergstraat 4 in Ede.

Tijdens de bijeenkomst in het raadhuis wordt deelname gevraagd van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Ede. Aan de orde komen lokale thema's zoals sport, wonen, zorg, veiligheid, onderwijs, dorp & stad, cultuur, duurzaamheid, landbouw en economie. Met de CDA-100 bijeenkomst wil CDA Ede volgens lijsttrekker Jan Pieter van der Schans veel mensen betrekken bij haar verkiezingsprogramma.

Deze CDA-100 is geïnspireerd door het landelijke CDA dat vorig jaar in september een CDA-100 bijeenkomst heeft gehouden. In de Amsterdamse Kromhouthallen werd met 1000 mensen gebouwd aan het landelijke verkiezingsprogramma. Veel van deze punten zijn terug te vinden in her regeerakkoord. Voorbeelden daarvan zijn: meer geld voor defensie, politie en mensen in de zorg.

SAMENLEVING Normaal wordt een verkiezingsprogramma geschreven door een groep CDA-leden. ,,Daar is niets mis mee, maar als partij van de samenleving willen we graag dat ons programma ook door de samenleving geschreven wordt. Volgend jaar in maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. CDA Ede wil met het beste verkiezingsprogramma voor de inwoners voor de dag komen. Het gaat nu om de basis voor de komende vier jaar en de boodschap waarmee de kiezer de politiek op pad stuurt. Het CDA-programma is opgebouwd aan de hand van de volgende hoofdstukken: waarden en tradities, zorg voor elkaar, sterke samenleving, familie en gezin en eerlijke economie."

Tijdens de bijeenkomst zullen de raadsleden, bestuursleden en kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad van het CDA aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar jan.pieter.van.der.schans@ede.nl.