• Democratische Kiezers Ede

DKE: 'Daadkracht, aanpakken en doorpakken'

EDE ,,Daadkracht, aanpakken en doorpakken. Daar gaat het om", zegt lijsttrekker Alexander Vos de Wael van Democratische Kiezers Ede (DKE), één van de jongste politieke partijen van Ede. ,,Er is geen tijd voor participatie van de inwoners. Wat is er nou mooier om bijvoorbeeld bij het World Food Center ook eens de inwoners van Ede te betrekken. En hen de ruimte te geven daarover ideeën te spuien."

Jan de Boer

DKE is een aparte constructie met de uit de VVD afkomstige Vos de Wael op de eerste plek op de lijst en de uit de PvdA gestapte Rasit Görgülü als nummer twee. ,,We willen de inwoner echt centraal stellen. Je ziet dat de ontwikkeling van de burgerparticipatie niet echt van de grond komt. Rasit en ik ervaren dat allebei zo. Wil je de samenleving bij elkaar houden, wil je de politiek geloofwaardig laten zijn, dan zul je heel hard moeten werken om die inwoner te horen en daar wat mee te doen. En om terug te koppelen naar de inwoner dat er op een bepaalde manier iets met zijn mening gebeurd is. Dat kan niets, dat kan alles zijn. Het is niet zo dat wat de inwoner zegt ook moet gebeuren. In ieder geval moet de inwoner veel meer de plek krijgen die hij behoort te hebben in de samenleving."

INWONERS BETREKKEN Dat houdt volgens Vos de Wael in dat de gemeente veel eerder in het stadium van de beleidsontwikkeling moet zorgen dat de inwoners betrokken zijn. ,,Je ziet dat je van heel veel inwoners, als je hen iets vraagt, een fantastische reactie krijgt. Ze denken mee en zijn zelfs gevoelig voor geld. Een concreet voorbeeld is bij de Emmalaan en de Oud Bennekomseweg in Ede waar een fietstunnel moet komen. Ik heb heel veel respect voor die inwoners en hoe zij meedenken over de oplossing van dat verkeersprobleem. Dat wil niet zeggen dat hun voorkeur ook door de gemeente overgenomen moet worden. Door hun betrokkenheid zijn de ambtenaren zeker anders gaan denken. Dat heeft zeker invloed op de keuze die gemaakt gaat worden."

CULTUUR VERANDEREN Een slecht voorbeeld in de ogen van Alexander Vos de Wael is de snorfietsroute door Bennekom. ,,Wij zijn van mening dat de inwoners daar veel te laat bij betrokken zijn. Er is nu al een aantal keuzes gemaakt voor die route, waardoor het tracé min of meer vastligt. Als dat anders zou moeten, moet er heel wat gebeuren bij de gemeente. Want daar heeft men zich helemaal ingeleefd in de oplossing die zij zelf willen. Als het raadhuis iets moet wijzigen, wordt dat heel lastig. De cultuur bij de ambtenaren moet veranderen. Ik vind dat binnen de gemeente heel veel dingen goed gaan. De ambtenaren zijn geïnteresseerd, doen hun stinkende best. Daar is niets mis mee. Alleen in de komende jaren zullen ze anders moeten gaan handelen. De inwoner moet veel nadrukkelijker worden uitgenodigd om te participeren."

Dat gebeurde een aantal jaren geleden om via mEdemaken draagvlak te vinden voor de bezuinigingen. ,,Ik heb toen nog voorgesteld: 'Begin klein en laat het proces van de betrokkenheid van de inwoners in de komende jaren groeien'. Daar was men het niet mee eens, het is gelijk gemeentebreed aangepakt. Het is doodgebloed. Je moet draagvlak voor de fietsroutes vinden, draagvlak voor de ontwikkeling van de senioren onder ons vinden."

DKE wil bereiken dat Ede qua inwonersparticipatie stappen maakt. ,,Er wordt jaren gewerkt aan een beleidsstuk, dat komt bij het college, wordt met de wethouder besproken. Dat gaat tig keer op en neer. Als het college heeft besloten, heeft het college, gesteund door het ambtelijke apparaat, altijd redenen om iets per se binnen een maand door de gemeenteraad te jagen."