• Freek Wolff

D66 Ede uit elkaar; partij trekt zich terug uit formatie college

EDE Onderlinge verdeeldheid heeft nu al gezorgd voor een scheuring binnen D66 Ede. Nog geen maand na de gemeenteraadsverkiezingen gaat Stephan Neijenhuis in zijn eentje verder als D66 Ede. Charifa el Kaddouri en Rina Moorman-Hoveijn gaan verder als de fractie El Kaddouri-Moorman. Gevolg is dat D66 zich terugtrekt als coalitiepartner. Volgens El Kaddouri en Moorman was de keuze voor de wethouderskandidaat het breekpunt. Neijenhuis ontkent dit.

Dat meldt D66 Ede donderdagavond in een persbericht. D66 Ede trekt zich terug als mogelijke coalitiepartner, omdat bij de fractieleden onderling de (politieke) basis ontbreekt om samen verder te gaan. Daarmee is het onderlinge vertrouwen in een succesvolle samenwerking verdwenen. Fractievoorzitter Stephan Neijenhuis: ,,Ik heb geprobeerd alle ruimte te bieden om samenwerking mogelijk te maken, maar op een gegeven moment concludeer je dat de wil ontbreekt." 

COALITIE Terugtrekken als onderhandelingspartner vindt Neijenhuis vanzelfsprekend. ,,Wij zijn uitgenodigd als D66-fractie, maar wij kunnen onszelf onderling niet verenigen. Om deze reden kunnen wij geen onderdeel vormen van een stabiele coalitie."

Ook met de ene zetel van D66 Ede heeft de beoogde coalitie een meerderheid. Heeft Nijenhuis nog overwogen om in zijn eentje bij de gesprekken te blijven? ,,Nee, we zijn als groep gevraagd en als groep kunnen we niet functioneren. Dan moet je eruit stappen.'' En als de coalitiepartners later weer bij Nijenhuis aankloppen om alsnog in de coalitie te komen? ,,Dat is speculeren, daar ga ik nu niet op in.''

Over hoe het verder moet met de formatiebesprekingen wordt vrijdag overleg gevoerd tussen coalitiepartners ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen en GroenLinks met formateur Gerhard van den Top.

WIL ONTBREEKT Tijdens de fractievergadering op woensdag 18 april is de samenwerking tussen de raadsleden binnen de D66-fractie in Ede beëindigd. Neijenhuis: ,,Uiteraard is heel serieus gezocht naar mogelijkheden, maar op dit moment ontbreekt de wil om een team te vormen. Het is op geen manier een wenselijke uitkomst, maar wel de meest verstandige voor alle betrokken individuen. Ik zal proberen op mijn manier de kiezers te vertegenwoordigen en wens Charifa El Kaddouri en Rina Moorman succes en het beste bij hun eigen weg."

Het bestuur van D66 in Ede heeft aangegeven de situatie te betreuren. Alle steunfractieleden en het bestuur steunen fractievoorzitter Neijenhuis, meldt het persbericht van D66 Ede. Bestuurslid Albert de Vries: ,,Het is ontzettend jammer dat de samenwerking binnen D66 Ede geen doorgang heeft kunnen vinden. Desondanks hebben wij het volle vertrouwen in Stephan Neijenhuis om in de komende vier jaar het geluid namens D66 te gaan vertolken." 

VERKLARING Donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering heeft Neijenhuis een verklaring afgelegd. De fractie is hierover al in contact met de burgemeester. ,,Toen ik door de leden van D66 werd gekozen als lijsttrekker en daarna als fractievoorzitter, had ik nog niet kunnen bedenken dat ik al zo snel zou worden geconfronteerd met een dergelijke situatie", zegt Neijenhuis. ,,Desalniettemin ga ik samen met de afdeling D66 Ede, het bestuur en mijn steunfractie de komende vier jaar hard werken en doen waarvoor mensen op D66 hebben gestemd."

WETHOUDER El Kaddouri en Moorman concluderen dat sprake is van een vertrouwensbreuk binnen D66. ,,Doorslaggevend was het verschil van inzicht tussen de drie raadsleden over de keuze van de wethouderskandidaat. Op grond hiervan is door de fractie geconstateerd dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen is en daardoor de basis ontbreekt om samen verder te gaan.''

,,Tijdens het proces constateerden wij dat de partij een voorkeurskandidaat voor de wethoudersfunctie had waar ze niet vanaf wilden wijken. Dit constateerden wij terwijl er een externe werving liep voor de vacature waarbij twintig kandidaten zich inmiddels hadden gemeld.´´

De raadsleden El Kaddouri en Moorman zeggen de uitkomst zeer te betreuren en hadden het graag anders gezien. ,,Onze inzet was om op transparante wijze te gaan voor een door de fractie breed gedragen wethouderskandidaat, waarmee ook de stabiliteit richting de coalitiepartijen geborgd zou zijn. Helaas werden we geconfronteerd met teveel 'bestaand belang', waardoor de keuze voor een breed gedragen kandidaat onmogelijk bleek. Er was vooraf een door de partij onuitgesproken voorkeur waardoor de raadsleden zich onvoldoende gehoord en serieus genomen voelden.''

INSPRAAK Vanwege het ontbreken van voldoende onderling vertrouwen en onderhandelingsruimte zeggen El Kaddouri en Moorman dat zij geen andere mogelijkheid zien dan het zelfstandig voortzetten van hun politieke activiteiten. ,,Wij staan voor een politiek waar inwoners zo direct mogelijk inspraak hebben. De inwoners van Ede kunnen uiteraard op onze steun en inzet blijven rekenen. We blijven een bijdrage leveren aan het versterken van een transparante lokale democratie en het uitdragen van het sociaal liberale gedachtengoed.''

TWEEDE KEER Het is voor Charifa el Kaddouri de tweede keer dat ze zich afsplitst van een partij om vervolgens zelf verder te gaan in de raad. In 2012 stapte ze uit de fractie van de PvdA. Later, voor de verkiezingen van 2014, sloot ze zich aan bij D66 Ede. Voor die partij zat El Kaddouri de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad.

D66 haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart drie zetels, eentje minder dan bij de verkiezingen van 2014. Van die drie zetels is er dus na donderdagavond, nog maar eentje over. Namens D66 zit Johan Weijland momenteel in het college.