• Paul Sijm

Cora Otter lijsttrekker ChristenUnie

EDE Cora Otter wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart de lijsttrekker van de ChristenUnie. Samen met wethouder Leon Meijer, die op de tweede plaats op de lijst staat, gaat Otter de kar trekken. De ledenvergadering moet overigens nog wel instemmen met de voordracht. Otter is in Ede de eerste vrouwelijke lijsttrekker bij de ChristenUnie.

Jan de Boer

De in Bennekom wonende Otter volgde anderhalf jaar geleden Jos van Heuveln, die na de komende raadsverkiezingen stopt met de plaatselijke politiek, op. ,,Achteraf gezien is dat heel prettig, daardoor rol je rustig in het vak, in de samenwerking met de coalitie en met de andere fractievoorzitters."

Net als bij het CDA is ook de wethouder bij de ChristenUnie geen lijsttrekker. ,,Ik zag bij vorige verkiezingen wethouders als lijsttrekker. 's Avonds waren ze in debat en de volgende morgen zaten ze weer als bestuurder aan tafel. Dan ga je je rol wel heel erg mengen en mixen", zegt Leon Meijer.

LOKALE SLOGAN Landelijk is bij de partij 'Geef geloof een stem' de slogan. ,,Dat zullen we zeker lokaal ook gebruiken. Maar we koppelen aan de gemeenteraadsverkiezingen ook een lokale slogan. Dat komt nog, we zijn op dit moment volop bezig met het schrijven van ons verkiezingsprogramma. We hebben wel een manifest, waar de hoofdpunten in staan."

Als het aan Leon Meijer ligt, gaat hij voor een tweede periode als wethouder. ,,Het bevalt me heel erg goed. Jeugdzorg en zorg waar iedereen wat mee kan doen, ligt heel dicht bij mij als christen. Ook de duurzaamheid. De vorige periode hebben we het belang benadrukt van duurzaamheid en nu mogen we het zelf uitvoeren. De afgelopen periode hebben we flinke slagen gemaakt."

Jeugdzorg is een fikse opgave, ervaart Meijer. ,,Het gaat ook ergens over, je kunt het verschil maken voor mensen." Volgens Cora Otter voegt het wat toe. ,,In het afgelopen jaar is er in Ede discussie geweest hoe kinderen in een aantal instellingen werden opgevangen en behandelingen kregen zonder dat er een vergoeding tegenover stond. Ons standpunt is dat kinderen de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben. Uiteindelijk is het met heel wat gelobby gelukt om de financiering rond te krijgen. Je kunt op dat moment wel je hart laten zien. En waar je passie ligt."

WETHOUDER LEVEREN In de nieuwe periode wil de ChristenUnie weer een wethouder leveren. ,,Je ziet dat je meer van je idealen kunt realiseren als je collegepartij bent," stelt Cora Otter. ,,In de vorige periode toen wij in de oppositie zaten, hebben wij gehamerd op een minimabeleid. Dat kwam nauwelijks van de grond. In de huidige samenstelling van het college zie je dat er een heel goed minimabeleid is. Dat heeft net als duurzaamheid en zorg voor de schepping ons hart. Waar we in de vorige periode om riepen, wordt nu gerealiseerd. Dat ligt niet alleen aan ons."

Feit is dat je in de coalitie meer waar kunt maken dan in de oppositie, meent Otter. ,,De oppositie kan nu meer voor elkaar krijgen. Wij willen niet dat wat wij in de voorbije periode hebben ervaren ook door de oppositie wordt ervaren. Zodra de oppositie constructief meedoet, willen wij hen betrekken en met elkaar Ede mooier maken", vindt Meijer.