• Jan Pieter van der Schans. ,,We moeten echt iets doen aan onkruidbestrijding."

    Freek Wolff

CDA: 'Betere afspraken over grondprijzen'

EDE ,,De rust en de vrede overeind houden, naast werken aan een duurzame toekomst. Eigenlijk heel eenvoudig dus." Zo motiveert Jan Pieter van der Schans (26) het lokale politieke beleid van zijn partij. Hij is fractievoorzitter en lijsttrekker van het CDA in Ede.

Freek Wolff

Naast zijn politieke werk geeft hij les in bedrijfs- en bestuurskunde aan de Christelijke Hogeschool Ede. ,,In de lokale politiek kun je ervoor zorgen dat samenleven op een fatsoenlijke manier mogelijk is." De plaatselijke CDA-fractie benadrukt drie aspecten: een sterke samenleving, zorg voor elkaar en een eerlijke economie.

VEEL GEBEURD Van der Schans vindt - terugkijkend - dat het CDA haar steentje bijdroeg aan de opvang van de asielzoekers en woningbouw in de dorpen mede mogelijk maakte, wat jaren niet mogelijk was. Dat geldt ook voor de verkoop en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Bovendien wijst hij op de steun aan mantelzorgers (gratis verklaring omtrent goed gedrag). ,,Er is veel gebeurd. Zo zijn er stappen genomen voor het nieuwe station. In de ouderenzorg kunnen mensen meer huishoudelijke hulp krijgen. Bovendien namen we maatregelen om armoede tegen te gaan. In het buitengebied waren er uitdagingen met agrarische en recreatieve ondernemers, voor levensvatbaarheid."

De fractievoorzitter stelt dat zijn wethouder (Willemien Vreugdenhil) de afgelopen jaren goed werk verrichtte in de agrarische sector voor toekomstbestendigheid. Bovendien wijst hij op de verkoop van veel grond aan bedrijven en forse toename van overnachtingen in de toeristische sector.

Het irriteert Van der Schans dat het onkruid in de openbare ruimte van gemeente Ede vaak welig tiert. ,,Daar moeten we de komende jaren echt iets aan doen. Ik juich toe als burgers hier hun steentjes bijdragen, maar de gemeente moet haar verantwoordelijkheid dragen."

PARKLAAN Ook is hem een doorn in het oog dat er nog steeds geen schop in de grond ging om de Parklaan aan te leggen voor ontsluiting van de nieuwe wijk Veluwse Poort. ,,Elke maand worden huizen opgeleverd op voormalige defensieterreinen en het Enka-terrein. Daarom vind ik het erg jammer dat aanleg van die nieuwe weg veel te lang duurt. Dat betekent filevorming en onveiligheid. We wachten op de Raad van State, nadat omwonenden bezwaar maakten."

Van der Schans weet dat de lange wachtlijst in de sociale woningbouwsector nog steeds bestaat. ,,We moeten veel meer huizen tussen de 120.000 en 180.000 euro bouwen. Tegelijk moet je zorgen dat huizen voor middeninkomens betaalbaarder worden, voor de doorstroming. We kunnen als gemeente ook veel betere afspraken over de grondprijs maken met ontwikkelaars, want dat hebben we de afgelopen jaren niet goed gedaan."

MANTELZORGERS Het steunen van mantelzorgers vindt het CDA belangrijk. ,,We zijn van twee naar drie uur huishoudelijke hulp gegaan, maar we moeten naar nog meer maatwerk, samen met de maatschappelijke organisaties. De burgers lopen tegen te veel en moeilijk te begrijpen formulieren aan. De gemeente is nogal eens te veel met zichzelf bezig en te weinig met de inwoners voor wie we het doen." Van der Schans vindt dat Ede uit moet kijken om in het centrum niet te veel geld in stenen te steken. ,,We zijn immers geen projectontwikkelaar. Het centrum is te groot, dus moet je op sommige locaties andere functies toestaan." Tegelijk is hij erg huiverig voor een kostbaar plan om Cultura naar de Achterdoelen te verhuizen.

Extra windmolens ziet de CDA'er niet als een ,,heilige graal van duurzaamheid". Wel wil hij ze graag plaatsen langs de snelwegen bij Ede, maar niet in kleine dorpen.