• Charifa El Kaddouri.

    Cornelie van Dijk
  • Rina Moorman.

    Yvonne van de Bergh

Afgesplitste raadsleden D66: 'Het was slikken of stikken'

EDE ,,Tijdens een ingelaste fractievergadering op woensdag 18 april werden wij onverwachts geconfronteerd met irreële eisen, die te maken hadden met het accepteren van een voorkeurskandidaat voor de D66-wethouder en de stemverhoudingen binnen de fractie. Het was voor ons slikken of stikken."

Jan de Boer

Met onder meer die woorden blikken Charifa El Kaddouri en Rina Moorman terug op hun besluit om te breken met D66 en verder te gaan in de Edese gemeenteraad als de fractie El Kaddouri/Moorman. 

El Kaddouri en fractievoorzitter Stephan Neijenhuis voerden tot de breuk de coalitie-onderhandelingen. ,,Deze samenwerking was zeer constructief. Intussen was er nog geen overeenstemming over de geadviseerde wethouderskandidaat. Besloten werd om een nieuwe wervingsronde te starten met externe kandidaten. Op initiatief van de fractievoorzitter werd dit proces in gang gezet. Twintig sollicitanten uit de regio hadden gehoor gegeven aan de oproep en de sollicitatiegesprekken stonden in de fractie-agenda gepland voor zaterdag 21 april", aldus El Kaddouri en Moorman.

El Kaddouri zegt dat ze in eerste instantie ambities had voor het wethouderschap. Om ruimte te geven voor de werving van een door de fractie breed gedragen kandidaat heeft ze naar eigen zeggen haar kandidatuur ingetrokken. ,,Dit was al ruim voor de breuk.''

VOORKEURSSTEMMEN Als reactie op kritiek op mogelijk kiezersbedrog, omdat ze als D66-raadsleden zijn gekozen, wijst het tweetal op de talrijke voorkeursstemmen die ze hebben gekregen. ,,Deze kiezers hebben hun voorkeur uitgesproken dat ze zich door ons willen laten vertegenwoordigen. Daarom gaan we door als zelfstandige fractie.''  

Ze noemen hun besluit om de D66-fractie te verlaten zeer ingrijpend. ,,Zoiets doe je niet zomaar, maar wij weigeren te tekenen bij het kruisje. Er was een verborgen agenda met afspraken over de opvolging van wethouder Weijland. Die agenda werd met de jaren steeds duidelijker. Wij hadden goede hoop dat dit met de wisseling van de wacht zou veranderen, maar dit was achteraf gezien helaas te naïef gedacht. Door een externe wethouderskandidaat te benoemen, hadden we een kans om een frisse wind te laten waaien door de fractie."

DICTAAT Volgens El Kaddouri en Moorman hebben ze hun bezwaren tegen de selectieprocedure van de wethouderskandidaat herhaaldelijk gemeld in de fractie. ,,Daar werd niets mee gedaan. Het ongebonden advies van de selectiecommissie werd getransformeerd tot een dictaat. Onze democratische legitimatie en stemrecht werden stelselmatig in de fractie genegeerd."

Doorslaggevend was voor hen het opleggen van ,,irreële eisen'' door fractievoorzitter Neijenhuis. ,,Deze eisen hadden te maken met het accepteren van de interne wethouderskandidaat en het wijzigen van de stemverhoudingen in de fractie. De partij had een duidelijke voorkeurskandidaat waar ze niet vanaf wilde wijken. Het was letterlijk slikken of stikken.''

NIET DOORGESTUURD Moorman en El Kaddouri vinden het teleurstellend dat het regiobestuur - volgens hen zonder hoor en wederhoor - zich heeft geschaard achter de standpunten en handelwijze van fractievoorzitter Neijenhuis. ,,Zelfs onze verklaring is - ondanks herhaaldelijk verzoek - door het bestuur niet doorgestuurd naar de leden. Deze werkwijze houdt eenzijdige berichtgeving in stand en biedt geen ruimte voor andere invalshoeken. Lokale democratie is gebaat bij een transparante en evenwichtige besluitvorming met ruimte voor inspraak voor een ieder die dat wil. In dit geval was daar in het geheel geen sprake van. Jammer voor een partij als D66."

FRACTIEVOLGERS Volgens een ingewijde bij D66 wilden El Kaddouri en Moorman niet werken op de voor D66 gebruikelijke manier dat in de fractie de stem van een raadslid net zo zwaar telt als de stem van een fractievolger. Dat zou hen een machtige positie geven binnen de slechts uit drie personen bestaande fractie van D66. Fractievolgers dreigden daarom te stoppen met hun werk voor D66. Dat zou de reden voor Neijenhuis zijn geweest om het bestuur van D66 erbij te roepen. En dat bestuur was het eens met de fractievoorzitter.

Zaterdag werd duidelijk dat de VVD de plek van D66 aan de onderhandelingstafel van een nieuwe coalitie overneemt.