• 65plus Partij

65pluspartij rekent op één zetel

EDE George de Haan doet voor de derde keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Ede. In 2010 was hij te laat om zich te registreren, in 2014 deed hij voor het eerst mee onder de naam 65pluspartij Ede. Toen kreeg de partij ongeveer 850 stemmen. Nu rekent de 73-jarige Lunteraan erop de kiesdrempel te halen en met de 65pluspartij Ede één zetel te krijgen in de gemeenteraad.

Jan de Boer

Met het verkiezingsprogramma ´Zorg voor elkaar´ gaat De Haan de verkiezingsstrijd met vertrouwen aan. ,,Ik heb een aantal speerpunten dat ik de vorige keer niet had. En wat nu in mijn voordeel werkt, is dat in de afgelopen vier jaar het onderwerp ouderen nationaal in de media veel vaker aan bod is gekomen. Dat is natuurlijk ook gekomen door de 50pluspartij. Mijn vrouw Therese Klein, die op de tweede plaats staat, en ik hebben in 2013 de vereniging 65plus op gericht. Eigenlijk was dat een protestactie tegen 50plus. Wij vonden dat de 50pluspartij de 65plus-groep kaapte. Nog steeds hoor je hen niet over de leeftijdsgroep 50 tot 65. Zij hebben het alleen over de 65plussers en je hoort ook alleen maar dat de pensioengerechtigden steeds gekort worden. En dan wordt dat onduidelijk uitgesproken. Het heeft lang geduurd voordat mensen door hadden dat het niet over de AOW gaat, maar wel over de aanvullende pensioenen."

GELD De 65pluspartij Ede heeft het nooit over geld, stelt George de Haan. ,,De 50plus heeft het alleen maar over geld. Dat is het grote verschil met ons." In Ede worden volgens hem de ouderen niet benoemd. ,,Hier heerst kennelijk nog een situatie, die na de Tweede Wereldoorlog nog heel gewoon was. Je werd 65 jaar en dan kreeg je een cadeautje van je werk mee. Het kwam erop neer dat je achter de geraniums moest gaan zitten, rust maar uit. Zonder dat iemand het door heeft, is dat beeld zo langzamerhand flink aan het kantelen in Ede. Dat willen wij actualiseren. Laten we wat minder passief zijn. Ons eerste speerpunt is proactief zijn. Dat heeft niet met geld, alleen met gedrag te maken."

RUST ROEST Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. ,,De gemeente moet interesse hebben in de zorg voor alle burgers en dat faciliteren. Ik vind het maatschappelijk onverantwoord als gemeenten niet de ouderen bij de hand nemen. Als zij zich gedragen zoals het vroeger normaal was, is het rust roest. Des te eerder hebben oudere mensen zorg nodig, wat de gemeenschap geld kost. Wij proberen met een aantal punten die ouderen actief te krijgen en hen door sportief te bewegen gezonder oud te laten worden. Eindelijk gaat een aantal mensen zich daarvoor interesseren, eindelijk wordt er werk van gemaakt. Als wij in de raad komen, willen wij daar wat meer druk opzetten."

EENZAAM Heel opvallend vindt De Haan dat in de 161 pagina's tellende Programmabegroting van de gemeente Ede 99 keer de woorden jeugd en jongeren voorkomen. ,,Het woord ouderen slechts drie keer en het woord senioren helemaal niet voor. Wij als vitale ouderen zouden ons ook meer kunnen bekommeren over leeftijdgenoten. Laatst zei iemand op televisie dat vijftig procent van de 75plussers eenzaam is. In de bejaardensoos van De Wormshoef, waar ik vaak kom, zitten veel ouderen. Ook ouderen met alleen een AOW-uitkering, die weinig te besteden hebben. Als ik in de gemeenteraad kom, ga ik een deel van mijn vergoeding besteden om daarvoor iets te betekenen. Zelf heb ik niets te klagen. We moeten oog hebben voor mensen die niet genoeg hebben."