• Historisch Museum Ede
  • Historisch Museum Ede
  • Historisch Museum Ede

Expositie 'De Trapakkers' in stadswinkel van Cultura

EDE In de stadswinkel van Cultura is van 8 tot en met 11 juni de expositie 'De Trapakkers' te zien. Het Historisch Museum Ede heeft deze presentatie georganiseerd in samenwerking met de Stichting tot Behoud en Onderhoud van de Trapakkers te Ede.

De Trapakkers aan de Paasbergerweg (vlak achter het gemeentehuis) zijn een bijzonder stukje Ede. Landbouwgrond aangelegd aan de voet van de stuwwal uit de voorlaatste ijstijd. In de achttiende eeuw werden deze verkaveld en in pacht uitgegeven door de kerk en de heren van Kernhem. Om te voorkomen dat de grond door regen naar beneden spoelde, werden de akkers trapsgewijs aangelegd. Toen de groei van het dorp doorzette, kwamen de akkers binnen de bebouwing te liggen en raakten ze in verval. Eind jaren '70 werd het initiatief genomen om dit stukje Ede in oude luister te herstellen.

VOORWERPEN In de tentoonstelling zijn een film en foto's te zien over het bewerken van de akkers en het oogsten. Daarnaast voorwerpen die vroeger werden gebruikt, zoals een wannemolen, maar ook gereedschap waar nu nog mee wordt gewerkt. Ook ontbreken voorbeelden van de verschillende soorten granen en attributen voor het mosterd maken niet.

TRAPAKKERS Bezoekers kunnen op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur naar de Trapakkers gaan om te zien hoe er op de akkers wordt gewerkt. In de Stadswinkel/VVV in Cultura is er een stadswandeling met de route van Cultura naar de Trapakkers beschikbaar.

Bezoekers kunnen binnenlopen om de expositie te bekijken. Cultura is maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.