• Mathilde van Ravensberg

Cultuurfonds Ede bezint zich op rol

EDE Cultuurfonds Ede gooit het dit jaar over een andere boeg. Er gaat een streep door de Elfdorpentocht, het reizende cultuurfestival dat nog zeven keer zou zijn dit jaar. Het fonds richt zich alleen nog op verbinden van partijen binnen de kunst- en cultuursector in Ede. Eerste vrucht daarvan is de nieuwe Cultuurraad Ede.

Mathilde van Ravensberg

Het Cultuurfonds, gelanceerd eind 2017, was het eerste jaar van haar bestaan zoekende naar haar rol binnen de Edese cultuur, erkent Corine van Ruissen, coördinator van het Cultuurfonds. ,,Het versterken van kunst en cultuur in Ede is onze hoofdopdracht. We moeten zelf geen organisator zijn maar verbinder."

Het fonds is publiek-privaat, in het leven geroepen door de gemeente Ede. Drie jaar steekt de gemeente geld in het fonds, daarna moet het zichzelf bedruipen. De Elfdorpentocht was juist iets dat het fonds zelf organiseerde en dat is dus niet langer meer de bedoeling. Het festival, met een variëteit aan korte optredens van Edese artiesten, zou langs alle dorpen binnen de complete gemeente trekken. Zo kon iedereen uit de gemeente Ede kennismaken met Edese kunst- en cultuur.

De belangstelling voor de eerste vier edities was afgelopen jaar matig. ,,We hebben gemerkt dat Ede hier niet op zit te wachten. Het is niet zo dat het festival is geschrapt, het fonds heeft zich bezonnen op haar activiteiten."

CULTUURRAAD De rol van faciliteren, verbinden en coördineren van alle belanghebbenden binnen de kunst- en cultuursector loont. Van Ruissen meldt dat er inmiddels 'mooie samenwerkingen' ontstaan. Een daarvan is de kersverse Cultuurraad. Dit is een nieuw informeel samenwerkingsorgaan van vijftien grote culturele organisaties in Ede.

Aangesloten zijn onder meer Cultura, het Akoesticum, het Openluchttheater, de Edesche Concertzaal, Pathé Ede en de Heideweekorganisatie. Van Ruissen is enthousiast. ,,Een samenwerking op zo'n grote schaal was er nooit in Ede. Iedereen werkte voor zich op zijn eigen eiland. We merken dat er veel behoefte is aan overleg met elkaar."

BEDRIJFSLEVEN Bij de start van het Cultuurfonds heeft de gemeente ook uitdrukkelijk de opdracht meegegeven verbinding te zoeken met het bedrijfsleven. Dat enthousiasmeren van ondernemers voor kunst en cultuur in Ede is pittig, erkent Van Ruissen. ,,Hoe zorgen we dat het bedrijfsleven veel geld gaat stoppen in de kunstensector? Belangrijk is dat ze beseffen dat kunst en cultuur bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat in Ede. Eigenlijk moeten drie organisaties dat samen goed begrijpen en bereid zijn naar elkaar toe te veren: kunstenaars, overheid en bedrijfsleven. Als we elkaar in het midden vinden, zou dat al heel mooi zijn."

Voorzichtige samenwerkingen met die drie partijen zijn er wel. Dit jaar staan er een paar interessante evenementen op stapel, waarvan Van Ruissen hoopt dat ze een vaste waarde worden in Ede.

ACTIVITEITEN Een daarvan is Summer Night Ede op 5 juli, geïnitieerd door drie Ede Centrum-ondernemers. Een gezellige, zwoele Franse zomeravond in het centrum, met veel terrasjes en entertainment rondom de Oude Kerk, afgesloten met de tweede editie van Cinema in het Park, de openluchtbioscoop op het grasveld voor het gemeentehuis.

Een ander is de Uitmarkt Ede op 30 augustus. Deze sluit aan bij de Heideweek Culinair, ook rond de Oude Kerk. Culturele organisaties van Ede presenteren dan hun nieuwe programma. Ook bij de viering van 75 jaar vrijheid in Ede, die begint bij de Airborne herdenkingen in september, zal de kunst- en cultuursector vertegenwoordigd zijn. De precieze invulling daarvan volgt nog.