• 3-3

    Theo Beumer EdeStad

Spelen op kunstgrasvelden onder vuur in gemeente Ede (update)

EDE De rubberen korrels van gemalen autobanden (infill) op de kunstgrasvelden roept vragen op over de gezondheidsrisico's. Ook in de gemeente Ede wordt op de meeste kunstgrasvelden de omstreden infill gebruikt.

 

Eip Janssen

 

Het tv-programma Zembla liet vorige week woensdag een aantal deskundigen aan het woord. De makers stelden dat nooit goed is onderzocht of in de korrels bestaande uit recyclede autobanden kankerverwekkende stoffen zitten. ,,De BEV heeft de verantwoordelijke wethouder (Johan Weijland) gevraagd zorgvuldig om te gaan met infill en met een vervolgonderzoek te komen. De clubs moeten juist en tijdig geïnformeerd worden", vindt Jan Randewijk namens de Belangengemeenschap Edese Veldvoetbalverenigingen (BEV)

 

VEEL VRAGEN Infil, het materiaal dat tussen de kunstgrasvezels wordt gestrooid, is samen met de kwaliteit van de vezel een bepalende component voor de algehele kwaliteit van een kunstgrasveld. Het rubber wordt verkregen door autobanden, waarvan het loopvlak versleten is, te vermalen tot kleine fragmenten.

 

Voetbalbond KNVB stuurde de clubs een brief, die een aantal 'Edese' verenigingen op de websites heeft geplaatst. Vooralsnog neemt de KNVB het standpunt in dat spelen op een kunstgrasveld met rubberkorrels verantwoord is. ,,Ook bij SDS '55 liggen de inmiddels bekende zwarte korrels op het veld. Ik heb kennisgenomen van de uitzending op televisie. Daar zullen we binnen het bestuur nadrukkelijk over praten. Zaterdag is er nog gewoon op gespeeld. Ik heb vanuit de leden nog geen reacties ontvangen", laat SDS '55-secretaris Herman Sündermann desgevraagd weten.

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft inmiddels preventieve adviezen gegeven. ,,Laat jonge spelers niet spelen met infill en douchen na een training of wedstrijd op kunstgras'', legt Randewijk uit. ,,Persoonlijk heb ik altijd geopteerd voor infill op naturel basis. De kosten liggen wel 25.000 euro hoger per veld. Als blijkt dat de huidige infill schadelijk is, dan zullen we de wethouder dringend adviseren tot vervanging over te gaan."  Bij de aanleg van het kunstgrasveld in Wekerom is wel naar alternatieven gekeken. ,,Een andere mogelijkheid is kurk, maar daar was de gemeente Ede geen voorstander van. Dat kan weer schimmels opleveren", vult SDS'er Sündermann aan.  Ook bij vv Blauw Geel'55 in Ede zijn er zorgen. ,,We mogen onze ogen hier niet voor sluiten. Wij overwegen om alle jeugdtrainingen te verplaatsen naar de grasvelden. De club volgt de ontwikkelingen op de voet en zal zo nodig maatregelen nemen", laat secretaris Han Mennen weten.

 

GEMEENTE EDE ,,De problematiek over kunstgrasvelden speelt alleen bij de voetbalverenigingen'', stelt gemeentewoordvoerder Patricia Nep. ,,Wij hebben de voetbalclubs vooraf laten weten dat er een uitzending van Zembla over dit onderwerp volgde. De dag erna is gemeld dat wij de afgegeven adviezen volgen. Maar ook dat de gemeente Ede het overleg dat vandaag (maandag, red.) tussen ondermeer KNVB, ministerie van VWS, RIVM en VSG (Vereniging Sport en Gemeente) wordt gehouden, afwachten." Inmiddels is maandag bekend geworden dat dit kalenderjaar een nieuw onderzoek naar de mogelijke gevaren van het spelen op kunstgras wordt gepresenteerd. Het RIVM heeft nogmaals benadrukt dat wordt verwacht dat het gebruik van rubbergranulaat niet tot risico"s voor de gezondheid leidt.