• Theo Beumer Edestad

Leden Bennekom voelen zich geïntimideerd

BENNEKOM In de ogen van voorzitter Jaap Zomer verliep de algemene ledenvergadering van Bennekom op maandag 30 oktober goed. Er waren belangrijke stappen gezet op het gebied van vrijwilligers en financiën. Een aantal leden heeft echter de vergadering heel anders ervaren. Ze voelden zich geïntimideerd. Voor een enkele toehoorder zelfs het sein de zaal voortijdig te verlaten.

Wim van Kessel

Prominent lid en voormalig bestuurslid Hendrik van de Beek (54) leek de gebeten hond. ,,Ik ben niet iemand die snel bukt. Ik ben ook niet weggelopen'', reageert Van de Beek. ,,De algemene ledenvergadering is echter niet het podium om een conflict te behandelen. Als je kiest dat wel te doen, sta je niet boven de partijen, maar ben je er onderdeel van.''

MEDIATION Het is al lang geen publiek geheim meer dat Zomer en Van de Beek elkaar niet liggen. ,,In de vorige vergadering ben ik op voorstel van een ander gekend lid en zonder voorwaarde akkoord gegaan om onder leiding van een professioneel mediator met elkaar in gesprek te gaan. Daar is het nog steeds niet van gekomen. Wilco Franken heeft kort voor zijn overlijden zelfs nog geprobeerd de partijen bij elkaar te brengen. Afgelopen maandag heb ik de ledenvergadering nogmaals laten weten nog altijd voor mediation open te staan. Toen ik halverwege mijn uitleg was, ontnam Jaap Zomer mij het woord en ontplofte bijna. Als bestuur moet je echter niet willen dat zo'n vergadering zo escaleert. Ik ben ook verbaasd dat het bestuur er de afgelopen week niet op terug is gekomen.''

AGRESSIEF Van de Beek vervolgt: ,,De sfeer van de vergadering vond ik uiterst agressief. Termen als 'oprotten en daar is de deur' kwamen langs. Het was erg intimiderend. Twee leden werden bang en vertrokken. Daar werd door Zomer niet tegen opgetreden."

,,Ook merkte ik dat het bestuur informatie selectief met de leden deelde. Ik heb méér informatie dan die leden, dat hoort niet. Unaniem weten we dat Bennekom het financieel moeilijk heeft. Er is sprake van dalende inkomsten, van een dalend ledenaantal en een dalende horecaomzet. Dat is zorgelijk. De nieuwe kascommissie verwoordde dat goed. Er zijn stevige aanbevelingen gedaan.''

VRIJWILLIGERSBELEID ,,Dat er een verplicht vrijwilligersbeleid komt, is echter ook een signaal. Het aantal vrijwilligers loopt blijkbaar terug. Ook zijn er problemen met de horecabezetting. Onder andere de doelstelling om de kantine elke avond open te hebben, wordt bepaald niet gehaald. Op de website verschijnen geen verslagen, wedstrijdbeelden en interviews meer. Dat zijn slechts een paar voorbeelden. Juist het ook in dat kader verplichten van vrijwilligerswerk, zou dan een beleidsmatige discussie moeten opleveren tijdens zo'n algemene ledenvergadering. Nu werd dat onparlementair en met geschreeuw besloten. Er was geen ruimte om door te vragen, bijna alles werd persoonlijk gemaakt en nooit inhoudelijk. Het vervelende is dat niemand hier voordeel van heeft'', stelt Van de Beek nadrukkelijk.

,,Ik ben vanaf 1972 bij Bennekom betrokken. Ik heb in die periode diverse functies verricht en voel mij nog altijd Bennekommer, dat gaat ook niet weg. In de wijze van vergaderen herken ik mijn club echter niet meer. En ik niet alleen en dat is zorgelijk", besluit Van de Beek, die wel gewoon als supporter aanwezig was bij de wedstrijd tussen Bennekom en GJS.

OMARMD ,,Ik heb die intimidatie en agressie niet ervaren'', reageert Jaap Zomer. ,,Ik denk dat 95 procent van de 140 aanwezige leden ons beleid heeft omarmd. Ik wil verder niet reageren op personen. Wel wil ik zeggen dat er wat mij betreft een streep kan door de mediation.''

,,Voor het financiële gedeelte heeft de kascommissie ons decharge verleend. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de contributie nu voor 100 procent binnengekomen. De horeca is inderdaad achter gebleven. Bij ons vooral op donderdagavond. Uit onderzoek is gebleken dat mensen meer hobby's hebben dan alleen voetbal. De sponsorgelden nemen toe. Op zich hadden we een sluitende exploitatie. Omdat wij een toegezegde sponsorbijdrage niet ontvangen hebben, is er een klein negatief resultaat. De liquiditeit is inderdaad beperkt. Daar gaan we samen met de kascommissie mee aan de slag.''

OOK BRENGEN ,,Of er in aantallen minder vrijwilligers zijn, weet ik niet. Feit is dat een gebrek daarvan een landelijke trend is. Wij hebben nu een actieve commissie. We hebben het plan mensen te verleiden vrijwilligerswerk te doen. Nieuwe leden moeten vanaf komend jaar niet alleen wat halen, maar ook brengen. Voor bestaande leden gaat dat een jaar laten gelden'', besluit Jaap Zomer.