• PR Blauw Geel'55

Han Mennen benoemd tot erelid Blauw Geel' 55

EDE Aftredend Blauw Geel '55 secretaris Han Mennen is op de afgelopen dinsdag 13 november gehouden ALV door de leden benoemd tot Erelid.

Het bestuursvoorstel werd door de bijna zestig aanwezige leden met klaterend applaus onderstreept.

,,Ik heb dertien jaar lang Blauw Geel '55 in de functie van secretaris met hart en ziel gediend. De voorzitter (Gert van den Berg, Red) sprak over een belangrijke taak binnen het bestuur. Dat vond ik mooi verwoord, maar in mijn ogen is iedereen die wat voor de club doet waardevol", kijkt de jubilaris terug.  

Maar secretaris zijn binnen zijn club Blauw Geel '55 was maar een aspect. ,,Han heeft veel en veel meer gedaan voor onze mooie vereniging. We zullen hem op bestuurlijk niveau gaan missen. Maar gelukkig heeft hij geen afscheid van de club genomen."

Han Mennen ontvangt een prachtige oorkonde.

,,Natuurlijk ben ik er blij en trots op. Het is mijn club. Enige tijd geleden heb ik zelf besloten dat het mooi is geweest secretaris te zijn bij Blauw Geel '55. Tegelijkertijd geeft het de club gelegenheid eventueel een andere weg in te slaan. Het is goed dat er een nieuw bestuur komt met jonge enthousiaste leden. En dat in goed onderling overleg. De kracht van deze club", aldus Han Mennen.

Han Mennen is op 7 november 2006 begonnen. Daarnaast was hij al eerder jeugdleider, maar geen echte voetbalman.

,,Ik heb wel heel plezier aan het leiden van een wedstrijd. Ik blijf dan ook zeker clubscheidsrechter. En weet je wat het mooie is. Ik nam ooit de secretaris functie over van Ron Berkhof. Juist de vader van mijn opvolger Michiel Berkhof. Hoe klein kan de wereld zijn", besluit de afgetreden secretaris.

Ook werd afscheid genomen van Renze Haitsma.

,,Ik bedankt ook Renze nadrukkelijk voor de drie jaar inzet die hij heeft getoond binnen onze club. Hij heeft ontzettend veel werk voor de club verricht en daarvoor zijn we hem dankbaar", besluit de Blauw Geel '55 preses Gert van den Berg.