• De Belangenvereniging Edes Voetbal (BEV) vergadert.

    Theo Beumer
  • De Belangenvereniging Edes Voetbal (BEV) vergadert.

    Theo Beumer

BEV laat licht schijnen over de toekomst

EDE De BEV (Belangengemeenschap Edese Veldvoetbalverenigingen) hield maandagavond een goed bezochte vergadering.

Eip Janssen

Op de agenda stonden zaken als de kunstgrasvelden, nieuwe opzet pupillenvoetbal en de sportvoorzieningen 2016-2030. Wethouder Johan Weijland, verantwoordelijk voor de sport in de gemeente Ede, was eveneens aanwezig. Jan Randewijk had een prima presentatie in elkaar gezet.

 

WINNAARS VAN MORGEN De KNVB heeft het initiatief genomen het pupillenvoetbal over een andere boeg te gooien.

,,Onderdeel van het plan 'Winnaars van Morgen' is de pupillen meer aan de bal te laten komen. Spelers willen acties maken, scoren, erbij betrokken zijn, met vriendjes voetballen en vriendjes maken. Onder de 6 jaar is het de bedoeling 2x2 te spelen. Bij onder 12 is dat 8x8. Ik besef dat deze ommezwaai consequenties heeft", aldus Randewijk.

In zijn algemeenheid staan de 'Edese' clubs positief tenopzichtevan de KNVB voorstellen. Maar zien ook wel een aantal beren op de weg.

,,De winst zit ook in het feit dat er bij de jongste jeugd gespeeld wordt zonder scheidsrechter, zonder ouders. Spelers weten precies wie het spel mag hervatten. Laat ze het lekker uitzoeken", geeft Pieterkees Bom (Blauw Geel'55) aan.

Het applaus onderstreept zijn gelijk. De BEV zal de commentaren bundelen en aan de KNVB doen toekomen.

 

VOETBALGALA ,,Bedoeling is aan het einde van het seizoen een aantal sporters (topscorer/beste speler enzovoort.) in het zonnetje te zetten. Ik verwacht binnen veertien dagen duidelijk hoe dat gaat gebeuren", aldus Randewijk. ,,Voorwaarde is wel dat een en ander financieel verantwoord is."

 

KUNSTGRAS Uiteraard wordt stilgestaan bij het kunstgras, het rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidsrisico's.

,,Het begon op 5 oktober 2016 met een uitzending van Zembla. Daarna hebben de BEV en gemeente Ede de clubs informatie verstrekt. Er volgde een onderzoek door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Conclusie is dat zowel BEV als gemeente Ede de lijn beschreven in het onderzoek volgen. Het was, voor zover wij dat kunnen beoordelen, een representatief onderzoek, op 97 voetbalvelden, 2 korfbalvelden en 2 Cruijffcourts", aldus Randewijk. Vooralsnog lijkt spelen op kunstgras verantwoord.

Ook wethouder Weijland sluit zich hierbij aan. ,,Wij houden de vinger aan de pols. In 2018 wordt de toplaag van een aantal velden vervangen. Onze opdracht is te kijken naar welke granulaat qua duurzaamheid, sporttechnische kwaliteit, veiligheid en gezondheid de beste keuze is."

 

BUITENSPORTVOETBAL ,,De gemeente Ede heeft een rapport laten uitbrengen over de 'Ruimte voor sport in Ede'.  De behoefte anno 2016, 2020 en 2030. Ik beperk mij tot het voetbal."

Na de uitleg blijkt dat er in de gemeente Ede ultimo 2030 een licht capaciteitsprobleem is. ,,Ik verwacht daaruit te komen", besluit preses Jan Randewijk een geanimeerde bijeenkomst.

BEV-voorzitter Jan Randewijk: ,,Aan het einde van het seizoen wordt een aantal sporters in 't zonnetje gezet."