• Theo Beumer
  • Theo Beumer

BEV heeft wel degelijk een functie

EDE De Belangengemeenschap Edese Veldvoetbalverenigingen (BEV) werd op 23 november 1970 opgericht. En ook nu nog is de BEV belangrijk.

Eip Janssen

,,Daar ben ik van overtuigd", geeft voorzitter Jan Randewijk aan.

Hij maakt al sinds 1994 deel uit van het bestuur. Op dit moment bijgestaan door de bestuursleden Dirk van Wikselaar (Harskamp), Han Mennen (Blauw Geel '55), Piet Konings (Fortissimo) en Willem van Ginkel (Advendo '57).

,,De voorzitter is onafhankelijk. Dat hij ook bestuurslid is bij sv Otterlo kan Jan uitstekend scheiden. Zijn kennis en kunde is voor de BEV van onschatbare waarde. Het is niet alleen de voetbalclubs bij elkaar houden maar ook contacten leggen met de gemeente Ede, Sportservice en de KNVB. Ik durf te stellen dat Jan Randewijk dat met tact, geduld en passie doet", vult de meeluisterende Van Wikselaar aan.

Die gelijk aangeeft dat hij daarvoor niet geschikt zou zijn. ,,Ik ben in een aantal opzichten misschien te impulsief. Soms hebben aangekaarte zaken een lange aanloopperiode nodig. Ik ben meer een man van geen woorden maar daden", grapt hij veelzeggend.

 

PUNTEN De BEV heeft in al die jaren behoorlijk veel voor haar kiezen gekregen.

,,Het is lastig daar hoogte- of dieptepunten uit te kiezen. Elke zaak die werd aangekaart is voor een betrokkene belangrijk. Persoonlijk denk ik dat de BEV, de privatisering die de Gemeente Ede eind jaren negentig opstartte, goed heeft begeleid. De clubs zijn er zeker niet slechter van geworden. Maar een proces om de drie Hoekelumse Eng bewoners Victoria'83, Fortissimo en Ede te laten fuseren is helaas niet geslaagd. De BEV, met een onafhankelijke voorzitter, heeft alles gedaan het fusieproces goed te begeleiden. Maar uiteindelijk haakte Fortissimo om haar moverende redenen af", blikt Randewijk terug.

Het liefst werkt de BEV en haar preses in de anonimiteit. ,,Onze aanpak hoeft niet altijd in de schijnwerpers. Als wij een rol kunnen spelen bij een gratieverzoek voor een geschorste speler doen we dat. Met de gemeente voeren we regelmatig gesprekken over de sportparken. De opkomst van de kunstgrasvelden wordt door ons kritisch en gelukkig met enig succes gevolgd. Wij beseffen dat bezuinigingen soms nodig zijn. Maar wijzen de gesprekspartners ook op de problemen van een club. En samen probeer je een oplossing te creëren. De dialoog is en blijft het belangrijkste iets te bereiken."

 

VOETBALGALA De BEV heeft al heel wat jaren de gewoonte de topscorer te belonen. Dit jaar werden een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet.

,,Dat laatste was een succes. De waardering voor de vele vrijwilligers bij de clubs werd zichtbaar gemaakt. Het idee om een voetbalgala te houden en meer onderdelen onder het voetlicht te brengen kwam als geroepen. In samenwerking met vertegenwoordigers van nieuwsblad Ede Stad en Lodewijk de Kruif (restaurant Buitenzorg) die het idee opperde, is het een en ander uitgewerkt. Slechts het Ede/Victoria aarzelt nog om mee te doen. Ik hoop dat zij nog aansluiten. Het is, nu de strijd om de Ede Cup en het SDS zaalvoetbaltoernooi niet meer worden verspeeld, mooi het seizoen zo samen af te sluiten", meent de preses. 

De initiatiefnemers beseffen dat er nog veel zaken moeten worden geregeld. Maar zijn ervan overtuigd dat vrijdag 23 juni 2017 een topavond gaat worden. ,,Ik verwacht dat het voetbalgala, te houden in restaurant Buitenzorg, een traditional gaat worden. Daar zal de BEV mede voor zorgen", besluit Jan Randewijk.

 

De initiatiefnemers gaan zorgen voor een goed en uniek voetbalgala 2016/2017.